19.04.2018

ANWIL mocnym aktywem w Grupie ORLEN

Prezes Zarządu Daniel Obajtek wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami kadry menedżerskiej i związków zawodowych, a także pracownikami ANWILu.

- Włocławski ANWIL to mocne aktywo w portfelu  Grupy ORLEN i zależy nam na dalszym rozwoju spółki. ANWIL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej i zależy nam, aby tę pozycję dalej wzmacniać – zapewnił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN podczas spotkania z przedstawicielami kadry menedżerskiej i związków zawodowych, a także pracownikami włocławskiej spółki z Grupy ORLEN. W 2018 roku  PKN ORLEN planuje rozpoczęcie budowy instalacji nawozów we włocławskiej spółce, która zwiększy zdolności produkcyjne w tym obszarze. 

ANWIL stanowi integralny element strategii Grupy ORLEN, ukierunkowanej na poszerzanie łańcucha wartości i wykorzystywanie synergii pomiędzy poszczególnymi obszarami. Spółka jest m.in. jedynym odbiorcą pary technologicznej z oddanej na początku roku inwestycji CCGT we Włocławku. Potencjał produkcyjny ANWIL w odniesieniu do nawozów azotowych wynosi ok. 1 160 tys. ton rocznie.