22.02.2018

Kompromis coraz bliżej

​Wczorajsze spotkanie negocjacyjne w sprawie wzrostu wynagrodzeń w PKN ORLEN SA zbliżyło stanowiska  Pracodawcy i Organizacji Związkowych.

Efektem spotkania są spójne stanowiska stron w zakresie następujących świadczeń na rzecz pracowników:

  • 3000 zł w formie nagród jednorazowych (2 x po 1500 zł, wypłacane w okresach przedświątecznych)
  • karta zakupowa o wartości 500 zł
  • podniesienie o 20 zł, tj. do kwoty 200 zł miesięcznie, składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny

Przedmiotem kolejnego spotkania, będzie uzgodnienie wysokości obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników PKN ORLEN. 

Zarówno Pracodawca, jak i uczestniczący w rozmowach Przedstawiciele Organizacji Związkowych, zadeklarowali chęć zawarcia porozumienia w terminie przewidzianym w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.  W związku z tym następne spotkanie negocjacyjnie zostało zaplanowane na dzień 28 lutego 2018 r.