21.02.2018

ORLEN doceniony przez amerykańskich ekspertów

​Już po raz piąty PKN ORLEN jako jedyna polska firma znalazł się w rankingu najbardziej etycznych firm świata – The World’s Most Ethical Company (WMEC).

Tytuł The World’s Most Ethical Company to podkreślenie przywiązania firmy do uczciwości i priorytetowego traktowania etycznych praktyk biznesowych. Przyznawany jest tylko na rok -  po tym okresie firmy mogą poddać się ponownej ocenie.

Wyróżnienie przyznawane jest przez międzynarodowy zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute – światowego lidera w definiowaniu i promowaniu standardów etycznych w  biznesie. Kluczowym kryterium jest umiejętność wdrożenia etyki w codziennej działalności firmy oraz wyznaczania standardów etycznego przywództwa. Oceniający eksperci biorą pod uwagę m.in.: ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczną, budowanie kapitału ludzkiego czy rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności.

- Z satysfakcją przyjęliśmy ponowne wyróżnienie PKN ORLEN prestiżowym tytułem The World’s Most Ethical Company. Dla Koncernu to ważna nagroda, doceniająca starania, ale jednocześnie motywująca do dalszych wysiłków w tym zakresie. Firmy strategiczne takie jak PKN ORLEN są odpowiedzialne za tworzenie nowych standardów w biznesie oraz  wyznaczanie kierunków w sposobach prowadzenia działalności firmy. Budowanie właściwych relacji ze wszystkimi interesariuszami opartymi o wartości, wzmacnia zaufanie do firmy, a to z kolei  wpływa na jej sukces. Znalezienie się w tym zaszczytnym rankingu obliguje ORLEN do dalszego rozwoju – powiedział Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży.

- Firmy, które w 2018 roku otrzymały tytuł osiągnęły rekordowy poziom w zakresie zaangażowania i współpracy z  interesariuszami i społecznościami. Mierzenie i poprawianie kultury, autentyczne przywództwo, dążenie do różnorodności i zobowiązanie do przejrzystości były dla badanych firm priorytetowe. Z każdym rokiem obserwujemy jak zwiększa się szeroko rozumiana odpowiedzialność najbardziej etycznych firm świata. Po raz kolejny widzimy, że firmy działające w oparciu o jasno zdefiniowane zasady odnoszą sukces i podnoszą swoją wartość  – powiedział CEO Ethisphere Timothy Erblich.

The Ethisphere Institute to niezależny ośrodek badawczy, promujący dobre praktyki i etykę w biznesie, a także zarządzanie z poszanowaniem najwyższych standardów w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i regulatorami rynku. Misją Ethisphere Institute jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie etyki korporacyjnej, aby pomóc organizacjom w ograniczeniu ryzyka i poprawie relacji z otoczeniem, inwestorami, partnerami biznesowymi, a także regulatorami rynku poprzez zapewnienie niezależnej weryfikacji etyki korporacyjnej.

Więcej na stronie https://ethisphere.com/ethisphere-announces-2017-worlds-most-ethical-companies/