08.05.2018

Kolejny sukces obligacji ORLENU

W ciągu jednego dnia przekroczona została liczba zapisów na obligacje detaliczne PKN ORLEN o łącznej wartości 200 mln zł. Oznacza to, że inwestorzy mają bardzo duże zaufanie do Koncernu. Intencją Koncernu jest uplasowanie wszystkich papierów dłużnych w ramach programu o łącznej wartości 1 mld zł.

- Ponownie udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym i warto nam zaufać. Kolejna emisja obligacji została przygotowana na podstawie diagnozy trendów rynkowych, a jej sukces jest dowodem, że bardzo dobrze dopasowaliśmy naszą ofertę do oczekiwań rynku - powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.  - Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji na rynkach finansowych, obligacje PKN ORLEN stanowią atrakcyjną alternatywę dla lokowania oszczędności gospodarstw domowych. Dlatego nie wykluczamy emisji kolejnych serii w ramach obecnego programu – dodał Prezes Zarządu PKN ORLEN.
 
To już trzecia seria  w ramach  programu emisji papierów dłużnych PKN ORLEN skierowanych do inwestorów indywidualnych, gdzie zainteresowanie znacznie przewyższyło pulę dostępnych obligacji. W przypadku serii C oferowane były obligacje o wartości 200 mln zł, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się WIBOR 6M  i marża  w wysokości 1,20%.
 
Intencją Koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obligacje detaliczne otrzymały ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu programowi rating na poziomie A(pol).