14.03.2018

ORLEN chce rozwijać działalność badawczo-rozwojową

​PKN ORLEN realizując konsekwentnie strategię w zakresie Badań i Rozwoju (B+R) prowadzi prace nad stworzeniem koncepcji rozbudowy infrastruktury badawczej poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. W najbliższych tygodniach firma wystosuje na rynek zapytanie  w celu pozyskania ofert na realizację projektu  w formule EPC. Centrum B+R będzie zapleczem technicznym umożliwiającym intensyfikację tempa wdrażania nowych rozwiązań technicznych oraz rozwoju nowych  technologii i produktów.

Założenia koncepcyjne dla Centrum Badawczo-Rozwojowego przewidują zapewnienie niezbędnego zaplecza technicznego do prowadzenia projektów B+R nakierowanych zarówno na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, prac nad nowymi produktami i technologiami jak też prac nad usprawnianiem i optymalizacją już realizowanych procesów i produktów. Centrum umożliwi sprostanie wyzwaniom intensyfikacji zadań obszaru badań i rozwoju, w tym realizacji długofalowej Agendy Badawczej Koncernu, w tym prac nakierowanych na wyzwania regulacyjne. Będzie stanowić także przestrzeń dla  rozwoju portfela projektów badawczych i technologicznych.

- Centrum będzie istotnym elementem systemu infrastruktury badawczej  naszej Grupy Kapitałowej, uzupełniającym możliwości, którymi dysponujemy, między innymi w postaci  ośrodka badawczego Unicre zlokalizowanego w czeskim Litvinovie. W szczególności umożliwi szybkie wdrażanie nowych rozwiązań i technologii do działalności gospodarczej – powiedział, Józef Węgrecki, Członek Rady nadzorczej PKN ORLEN, oddelegowany do Zarządu Spółki, odpowiedzialny za obszar badań i rozwoju.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w zamyśle ma także stanowić pomost pomiędzy pracami realizowanymi przez świat nauki, a działalnością rozwojową Koncernu. Ma pełnić rolę zaplecza, które umożliwiałoby wypełnienie luki pomiędzy „laboratorium” a „skalą przemysłową”. W tym celu założenia obejmują lokalizację Centrum w bezpośredniej bliskości zakładu produkcyjnego i laboratorium analitycznego w Płocku oraz stworzenie odpowiedniej przestrzeni architektonicznej, wraz z dostępem do infrastruktury i mediów. Taka konfiguracja umożliwi intensyfikację prac B+R zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi w sektorze rafinerii i petrochemii.

Decyzji realizacyjnej co do budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego będzie można spodziewać się w przeciągu roku.