15.03.2018

ORLEN rekomenduje dywidendę

Zarząd PKN ORLEN podjął dziś decyzję w sprawie rekomendacji dywidendy za 2017 r. Propozycja, która zostanie poddana pod rozwagę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki to utrzymanie wysokiego poziomu 3 zł na akcję, podobnie jak za rok 2016.

Od pięciu lat Koncern realizuje politykę dywidendową nakreśloną w oparciu o wskaźniki i kondycję finansową z uwzględnieniem planów rozwojowych.

– Postanowiliśmy zarekomendować utrzymanie dywidendy na wysokim poziomie mimo zrealizowanego jak dotąd wykupu akcji Unipetrolu za 3,5 mld zł i planów akwizycyjnych wewnątrz krajowego sektora naftowego, które w perspektywie średnioterminowej będą wymagały dysponowania istotnymi środkami finansowymi, niezależnie od realizowanego scenariusza. Kondycja finansowa firmy jest bardzo dobra. Bierzemy jednak też pod uwagę, że branża energetyczna, w której funkcjonuje Koncern jest szczególnie podatna na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, gospodarczym czy społecznym – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN

Jeśli zaproponowana dziś wysokość dywidendy spotka się z akceptacją ZWZ Spółki, Koncern wypłaci ok. 1,3 mld zł swoim akcjonariuszom w II połowie tego roku.