27.03.2014

Owocna wizyta Prezesa Zarządu PKN ORLEN na Litwie

Prezes Zarządu PKN ORLEN, Daniel Obajtek spotkał się dziś z Premierem Rządu Litewskiego Sauliusem Skvernelisem. Przedmiotem rozmów były kwestie strategiczne z punktu widzenia Rządu oraz PKN ORLEN. Prezes Obajtek i Minister Energetyki Litwy,  Žygimantas Vaičiūnas oraz Minister Komunikacji Litwy, Rokas Masiulis podpisali deklarację o wzajemnym zrozumieniu i współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Z kolei z Ministrem Komunikacji Litwy Prezes PKN ORLEN omawiał kwestie logistyki eksportowanych paliw.   

W ramach podpisanej deklaracji potwierdzone zostały długofalowe zadania i kierunki rozwoju ORLEN Lietuva. Dotyczą one wzajemnego wsparcia dla realizowanych bądź rozważanych, inwestycji infrastrukturalnych po obu stronach oraz konstruktywnego podejścia i zrozumienia w kwestiach związanych z logistyką surowcową czy uwarunkowaniami regulacyjnymi na Litwie. 

- ORLEN Lietuva stanowi istotny element w tworzeniu wartości całej Grupy ORLEN, ale też jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw z punktu widzenia litewskiej gospodarki. Dlatego zależało nam, aby uzyskać pełne wsparcie krajowych decydentów dla strategicznych projektów Grupy ORLEN na Litwie. Jednocześnie zobowiązaliśmy się do możliwie jak największej kooperacji z krajowymi firmami na różnych płaszczyznach, by zapewnić stabilizację biznesową naszym największym litewskim partnerom. Dzisiejsze deklaracje o współpracy i wzajemnej przychylności mogą wesprzeć zarówno realizację naszych długofalowych planów, jak też znacząco zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Litwy – podkreślił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Deklarację wsparcia ze strony litewskiej otrzymały m.in. rozważane plany inwestycyjne ORLEN Lietuva, mające na celu pogłębienie przerobu ropy naftowej w rafinerii w Możejkach w związku z dostosowaniem do zaostrzających się norm środowiskowych. Potwierdzone zostało także rozpoczęcie odbudowy funkcjonalności linii kolejowej na odcinku Renge, a Koleje Litewskie zadeklarowały niezwłoczne zakończenie tych prac. Jednocześnie strona litewska zadeklarowała możliwość wypracowania konkurencyjnych warunków na transport kolejowy. Ustalenia pomiędzy władzami Litwy i przedstawicielami Grupy ORLEN objęły także bieżące prace modernizacyjne, w tym w logistykę firmy. Strony uzgodniły także gotowość do współpracy w realizacji projektów transportu produktów ropopochodnych. Z kolei w odniesieniu do kwestii podatkowych strona litewska zapowiedziała otwartość i horyzontalne podejście do wniosków ORLEN Lietuva. Zadeklarowano również, że wszelkie kwestie sporne w tym zakresie zostaną rozwiązane w drodze wzajemnych porozumień.