28.03.2018

Zarząd ORLENU z wizytą w ORLEN Lietuva

Prezes Zarządu PKN ORLEN, Daniel Obajtek rozmawiał dziś z kadrą zarządzającą ORLEN Lietuva o przyszłych planach i stojących przed branżą wyzwaniach. Podczas spotkania Prezes Obajtek potwierdził główne kierunki rozwojowe ORLEN Lietuva oraz zapewnił o wsparciu dla działań Spółki, ze strony litewskiego Rządu, nawiązując do podpisanego wczoraj porozumienia. 

Wizyta przedstawicieli Zarządu PKN ORLEN na Litwie stanowiła doskonałą okazję do rozmowy o operacyjnych priorytetach rozwoju rafinerii w Możejkach podczas spotkań z kadrą menadżerską oraz pracownikami ORLEN Lietuva, a także reprezentacją  związków zawodowych firmy. 
 
Zależy nam na budowie silnej pozycji ORLEN Lietuva, co obok korzyści biznesowych gwarantuje także korzyści  dla wszystkich pracowników spółki. Plany mamy ambitne, bo dotyczą one nie tylko bieżącego funkcjonowania, ale też projektów, które rozważamy by zapewnić firmie konkurencyjną pozycję w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym i rynkowym– podkreślił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
 
Podczas spotkań dyskutowano na temat kluczowych planów oraz potrzebie optymalizacji działań w celu przygotowania ORLEN Lietuva na zaostrzające się przepisy, niestabilne otoczenie makroekonomiczne, a także trendy rynkowe w Europie.
 
Prezes Zarządu PKN ORLEN przekazał również informacje dotyczące podpisanego wczoraj z przedstawicielami litewskiego Rządu porozumienia, które stanowi deklarację wsparcia dla inicjatyw rozwojowych ORLEN Lietuva.  
 
- ORLEN Lietuva ma kluczowe znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa całego regionu bałtyckiego. Dlatego zależało nam na jak najszybszym usankcjonowaniu wzajemnych relacji, a jednocześnie porozumieniu w kwestii  najważniejszych kierunków dalszych działań. Do takich należy między innymi współpraca z Kolejami Litewskimi. Podczas spotkania z Dyrektorem Generalnym otrzymałem deklarację rozpoczęcia odbudowy torów do Renge jeszcze w połowie tego roku  – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.