22.03.2018

Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN - marzec

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na dzisiejszym posiedzeniu dokonała zmian w Zarządzie Spółki.

Do Zarządu powołany został Pan Ryszard Lorek jako Członek Zarządu ds. Handlowych-swoją funkcję zacznie pełnić od 10 kwietnia. Oddelegowany 5 lutego z Rady Nadzorczej do Zarządu, Pan Józef Węgrecki, zarządzający obszarami inwestycji i zakupów złożył rezygnację z funkcji Członka RN. Decyzją organu nadzorującego będzie pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych. Do zarządzania obszarami inwestycji i zakupów czasowo oddelegowana została Pani Jadwiga Lesisz, Członek Rady. Ze składu Zarządu Rada Nadzorcza odwołała Pana Krystiana Patera.

Na najbliższym posiedzeniu Zarządu nastąpi szczegółowe przypisanie poszczególnych obszarów do kompetencji Członków Zarządu. 

Pani Jadwiga Lesisz

Jadwiga Lesisz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe – handel zagraniczny. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami. Absolwentka Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Bankowej z udziałem Franklin University USA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym bogatą praktykę zawodową w sektorze MSP.

Wieloletni udział w życiu gospodarczym jako właściciel czy menadżer, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe.

W latach 2012-2016 pracowała w PKO Banku Polskim S.A., gdzie zarządzała obszarem nieruchomości w zakresie oddziałów bankowych, nadzorowała i uczestniczyła w procesach negocjacyjnych. Zaangażowana była w kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku.

W okresie 2016-2017 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami oraz członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała za przygotowanie i wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami wraz z koordynacją kluczowych projektów.

Zatrudniona w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na stanowisku zastępcy prezesa, gdzie odpowiadała za obszary dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Inicjowała współpracę w zakresie budowy ekosystemu start-upowego w Polsce. Nadzorowała zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem i zasobami informatycznymi Agencji.

Pan Ryszard Lorek

Doświadczenie zawodowe:

 • 2014-2017 — SGB-Bank SA prezes Zarządu
 • 2008-2014 — SGB-Bank SA wiceprezes Zarządu
 • 1990-2008 — Wielkopolski Bank Kredytowy SA, później Bank Zachodni WBK, Dyrektor 6 Oddziału w Poznaniu, następnie kierował Regionem Wielkopolska Północ, a potem Regionem Poznań
 • Twórca Poznańskiej Giełdy Towarowo –Pieniężnej
 • 1992 — Licencja maklera giełdowego (nr 273)

Członkostwo w Radach Nadzorczych:

 • SGB Faktorzy — przewodniczący Rady Nadzorczej
 • SGB Leasing — członek Rady Nadzorczej
 • BODiE Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji – przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Concordia Ubezpieczenia — przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Związek Banków Polskich — przewodniczący Rady Nadzorczej

Edukacja:

 • 1990 — Planowanie i finansowanie gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Odbyte kursy i szkolenia:

 • 2007 — kursy „Zarządzanie projektami” i „Przywództwo w zarządzaniu projektami”, Uniwersytet Washingtona w Stanach Zjednoczonych
 • 1993-2008 — kursy z zakresu wiedzy bankowej, w tym zarzadzanie i planowanie, marketing bankowy, kredytowo-skarbowy
 • 1993 — Kurs doradcy na rynku kapitałowym
 • 1992 — Kurs maklera giełdowego
 • Specjalistyczne kursy z zakresu efektywnego coachingu
 • Kurs „Przywództwo strategiczne. Budowanie skutecznej strategii banku.”

Pan Józef Węgrecki

Edukacja:

 • 1973-1978 — Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział: Maszyny Górniczo-Hutnicze

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 5 lutego 2018 roku delegowany przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A. do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Inwestycji i Zakupów.
 • 06/2017-03/2018 — Energa Wytwarzanie S.A. - Wiceprezes Zarządu
 • 04/1993-06/2017 — Remak-Krak Sp. z o.o. - Prezes Spółki, członek Zarządu, Współzałożyciel
 • 1990-1993 — Spółka Pracownicza Remak Opole - Wiceprezes Spółki, członek Zarządu
 • 1978-1990 — Zakład Remontowy Energetyki Kraków

Odbyte kursy i szkolenia:

Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa

Zainteresowania:

Monitorowanie i analiza najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki. Specjalizacja alternatywne źródła energii i możliwość ich wdrażania w przemyśle.