09.03.2018

Zmiany w Zarządzie Unipetrol

​Rada Nadzorcza Unipetrol na posiedzeniu w dniu dzisiejszym odwołała Pana Andrzeja Mikołaja Modrzejewskiego oraz Pana Roberta Dominika Małłka ze składu Zarządu Spółki. Jednocześnie, decyzją Rady Nadzorczej, do Zarządu Unipetrol, z mocą obowiązywania od 14 marca, powołani zostali Pani Katarzyna Woś oraz Pan Maciej Andrzej Libiszewski. Na podstawie posiadanych kompetencji statutowych Zarząd firmy zdecydował o powołaniu Pana Krzysztofa Zdziarskiego na funkcję Prezesa Zarządu, a Pana Tomasza Wiatraka na funkcję Wiceprezesa Zarządu, z mocą obowiązywania od 10 marca. 

Pani Katarzyna Woś
Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu Rachunkowości i Finansów. Powołana do Zarządu Unipetrol z dniem 14.03.2018 r. Pani Woś od 2017 r. pełni funkcję Wiceprezes Zarządu Energa Informatyka i Technologie, gdzie odpowiada za Zakupy IT, Wsparcie Klienta i Użytkowników oraz Finanse. Wcześniej, od 2009 r. związana z firmą Electrolux Poland. W latach 2003-2009 kierowała zespołem w firmie TT Plast.
 
Pan Maciej Andrzej Libiszewski
Jest Absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie – Berlin International Academy. W latach 2015-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu AWT z siedzibą w Amsterdamie, Wiceprezesa Zarządu POL-RAIL z siedzibą w Rzymie oraz Prezesa Zarządu PKP Cargo. Od 2005 r. zasiadał na menadżerskich i zarządczych stanowiskach w spółkach, jak m.in. Szpitale Tczewskie, Cargosped Terminal Braniewo, Srebrna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” czy PKP Cargo. Pan Libiszewski w latach 2009-2011 zasiadał jako ekspert w Gabinecie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie odpowiadał za sprawy gospodarcze, związane z transportem kolejowym, a także górnictwem węgla i energetyką.
 
Jednocześnie w dniu 9 marca 2018 r. Zarządu Unipetrol, zdecydował się powierzyć obowiązki Prezesa Zarządu Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu, dotychczasowemu Wiceprezesowi, a na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołał Pana Tomasza Wiatraka, dotychczasowego Członka Zarządu. Zmiany wchodzą w życie z dniem jutrzejszym.
 
Pan Krzysztof Zdziarski
Posiada bogate doświadczenie menadżerskie w branży energetycznej oraz w budowaniu i rozwijaniu średnich i dużych przedsiębiorstw. Z Grupą ORLEN związany od blisko dekady, gdzie odpowiadał za szereg projektów, w tym produkcję i utrzymanie, energetykę oraz zarządzanie bezpieczeństwem procesowym.osiada bogate doświadczenie menadżerskie w branży energetycznej oraz w budowaniu i rozwijaniu średnich i dużych przedsiębiorstw. Z Grupą ORLEN związany od blisko dekady, gdzie odpowiadał za szereg projektów, w tym produkcję i utrzymanie, energetykę oraz zarządzanie bezpieczeństwem procesowym.
W latach 1999-2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu UPS Polska, a od 2006 r. do 2010 r. przewodził Zarządowi Grupy PEKAES. Od 2010 r. związany z ORLEN Południe, gdzie jako Prezes Zarządu odpowiadał m.in. za proces konsolidacji rafinerii południowych Koncernu. Z kolei w latach 2014-2016, już w PKN ORLEN, Pan Krzysztof Zdziarski pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej. 2 lipca 2016 r. powierzono mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unipetrol.

Od 14 marca Zarząd UNIPETROL będzie pracował w składzie:
• Krzysztof Zdziarski – Prezes Zarządu
• Mirosław Kastelik – Wiceprezes Zarządu
• Tomasz Wiatrak – Wiceprezes Zarządu
• Tomáš Herink – Członek Zarządu
• Maciej Andrzej Libiszewski – Członek Zarządu
• Katarzyna Woś – Członek Zarządu