26.09.2018

Stabilna praca Zakładu w Płocku po zdarzeniu

Po wczorajszym zdarzeniu związanym z nieszczelnością na rurociągu sieci parowej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku sytuacja została opanowana. Obecnie prowadzone są prace związane z bezpiecznym uruchamianiem niektórych instalacji. Proces ten powinien zostać całkowicie zakończony jeszcze w tym tygodniu.

Niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia odpowiednie służby ochrony środowiska przeprowadziły badania, które nie zarejestrowały przekroczeń norm jakości powietrza. Oznacza to, że na żadnym etapie nie było zagrożenia dla mieszkańców Płocka.

W związku z zaistniałą sytuacją na pochodniach spalane były węglowodory o szerokim zakresie wrzenia, z których najcięższe to benzyny. Efektem spalania były związki CO, CO2, SOx, NOx, które w emitowanym stężeniu nie zagrażają zdrowiu. Czarny dym, który pojawił się nad Zakładem był wyłącznie efektem niepełnego spalania. Standardowo, w przypadku pełnej dostępności pary, dodawana jest ona w celu rozproszenia węglowodorów. W dniu wczorajszym w związku z awarią zakładowej Elektrociepłowni, było to niemożliwe.

W wyniku zdarzenia obrażeniom uległ pracownik firmy zewnętrznej, któremu niezwłocznie udzielono pomocy i został hospitalizowany. Jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie było innych poszkodowanych.

Zapewniamy też że w wyniku zdarzenia nie są zagrożone dostawy do klientów.

PKN ORLEN powołał specjalną komisję, która szczegółowo wyjaśni przyczyny zdarzenia.

Przypomnijmy, że w dniu 25.09.2018 ok. 16.00 na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku doszło do zdarzenia, które spowodowało zakłócenie w dostawie pary wysokoprężnej służącej do pracy systemów technologicznych. Jego przyczyną była nieszczelność na sieci parowej w zakładowej, funkcjonującej od lat, Elektrociepłowni. Zdarzenie nie dotyczyło bloku gazowo-parowego CCGT w Płocku oddanego do użytku w połowie 2018 r. Zgodnie z procedurami, na wypadek braku źródła pary, nastąpiło czasowe, bezpieczne zatrzymanie części instalacji. Sytuacja została w krótkim czasie opanowana.
Po odseparowaniu miejsca nieszczelności w krótkim czasie rozpoczęto rozruch kotłów Elektrociepłowni, tak aby przywrócić produkcję pary. Przywrócenie pracy jednostki umożliwiło podnoszenie jednostek produkcyjnych na Zakładzie, które zostały wcześniej bezpiecznie wyłączone. Ich sekwencyjne uruchamianie potrwa do dwóch dni. W miarę przywracania pracy instalacji będzie wznawiana produkcja finalnych produktów.

W części petrochemicznej zdecydowano na przyspieszenie remontu instalacji Olefin, który pierwotnie miał rozpocząć się 1.10.2018 r. Jej postój nie będzie się wiązał z uciążliwościami dla mieszkańców Płocka.