08.03.2019

Grupa Kapitałowa ORLEN inwestuje we flotę kolejową

Wzrost przewozów kolejowych o ok. 30% do poziomu 11,2 mln ton rocznie planuje Grupa ORLEN w ciągu 5 lat. W tym celu zakładane jest pozyskanie kilkudziesięciu nowoczesnych lokomotyw przewozowych, co umożliwi realizację wyznaczonych celów zarówno na rynku polskim, jak i czeskim.

ORLEN KolTrans wraz z Unipetrol Doprava, czyli przewoźnicy kolejowi z Grupy Kapitałowej ORLEN, ogłosili właśnie postępowanie dotyczące pozyskania kilkudziesięciu lokomotyw przewozowych do realizacji usług w Polsce i Czechach. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby transportowe kluczowych klientów: PKN ORLEN, ORLEN Południe czy czeskiego Unipetrolu.

- Jesteśmy na etapie analizowania możliwości rozwoju. Branża kolejowa w najbliższych latach będzie w tendencji wzrostowej. Trwa bowiem modernizacja sieci linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK ze środków UE na łączną kwotę 66 mld zł. Każdego roku wzrasta także masa przewiezionych wolumenów transportem kolejowym, w tym udział w rynku naszej Spółki – mówi Piotr Szymański, Prezes Zarządu ORLEN KolTrans. Dodatkowo konkurencyjność transportu kolejowego będzie rosła w związku z przeprowadzanymi remontami i modernizacją infrastruktury. Skrócą się tym samym czasy przejazdu, a kolej będzie w stanie zapewnić lepszą ofertę oraz lepiej zarządzać swoim taborem – dodał Prezes Szymański.

Inwestowanie we własną flotę lokomotyw wpisuje się w strategię obszaru logistyki PKN ORLEN i stanowi uzupełnienie dla istniejących aktywów w tym obszarze. Posiadanie własnego, mocnego przewoźnika kolejowego umożliwia zbudowanie przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku transportowym – mówi Błażej Krawczyszyn, Dyrektor Wykonawczy PKN ORLEN ds. Logistyki.

Celem prowadzonego postępowania będzie poznanie dostępnych ofert pod kątem zakupu na własność, leasingu lub długoterminowego wynajmu lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN zainteresowane są w szczególności lokomotywami elektrycznymi ze spalinowymi modułami dojazdowymi, jak również hybrydowymi (spalinowo - elektryczne) – obecnie dysponują wyłącznie lokomotywami spalinowymi i elektrycznymi. Istotny jest także dla spółek aspekt serwisowania nowych lokomotyw w perspektywie długoterminowej.

W ramach Grupy ORLEN w ostatnich latach prowadzone były intensywne prace zmierzające do rozwoju przewozów kolejowych. W tym czasie ORLEN KolTrans pozyskał kilkanaście nowoczesnych lokomotyw od polskich i zagranicznych dostawców. Z kolei PKN ORLEN wymienił park wagonów na nowe, w tym z sukcesem wdrożył system RFID czyli technikę zdalnego odczytywania danych identyfikacyjnych.

ORLEN KolTrans istnieje od 2001 roku. Oferuje kompleksową obsługę transportu kolejowego obejmującego krajowy i międzynarodowy transport towarów, serwis i naprawę taboru kolejowego, dzierżawę wagonów, obsługę bocznic i spedycję. Na rzecz GK ORLEN w 2018 r. zrealizował przewóz 6 mln ton produktów paliwowych oraz petrochemicznych w relacjach krajowych i międzynarodowych. Główne realizowane przez spółkę relacje to Płock – Świnoujście, Płock - Terminale Paliw PKN ORLEN oraz Płock – Trzebinia – Płock. Oprócz tego istotne są również relacje międzynarodowe z Polski do Czech (Kralupy, Litvinov) oraz na Litwę (Możejki). Obecnie Spółka dysponuje flotą 41 lokomotyw i 567 wagonów cystern. Zatrudnia ponad 400 osób. Posiada nowoczesny tabor elektryczny oraz zmodernizowany tabor spalinowy. Eksploatuje 15 rodzajów wagonów cystern – przetestowanych pod względem wymogów bezpieczeństwa. Każdego dnia uruchamiane jest ok. 16 pociągów z logo Spółki. Przewożą one produkty rafineryjno – petrochemiczne na poziomie 500 tys. ton/msc. Potencjał Spółki budowany jest poprzez ciągłe unowocześnianie posiadanej floty kolejowej i inwestycje w nowe technologie.

Unipetrol Doprava to trzeci co do wielkości prywatny przewoźnik kolejowy w Czechach należący do Grupy Unipetrol. Rocznie transportuje około 3 mln ton towarów, głównie produktów chemicznych wytwarzanych przez spółki GK ORLEN. Jego klientami są także zagraniczne firmy transportowe i zakłady chemiczne. Specjalizuje się również w spedycji, wynajmie wagonów kolejowych, serwisie i naprawie taboru kolejowego oraz doradztwie.