24.01.2019

Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w IV kwartale 2018

W 2018 roku PKN ORLEN osiągnął przychody na poziomie 110 mld zł, o 15% wyższe w stosunku do roku poprzedniego, przy rekordowym poziomie przerobu ropy oraz sprzedaży. EBITDA LIFO wyniosła 8,3 mld zł. Historyczne rekordy z EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld złotych odnotował segment detaliczny. Zysk netto wyniósł 5,5 mld zł.

Dobre wyniki, zgodne z oczekiwaniami rynku zostały wypracowane w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, przy średniorocznym wzroście cen ropy naftowej o ponad 30% (r/r) i gazu ziemnego o 29%. Dodatkowo widoczny był wpływ realizowanych w cyklach 2-3 letnich postojów remontowych rafinerii w Kralupach i Możejkach oraz części petrochemicznej w PKN ORLEN i Unipetrol.

Kolejny rekord odnotował segment detaliczny, osiągając wynik EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł. Wynik został wypracowany przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 7% (12M/12M). Istotny wpływ na wyniki 2018 roku w segmencie detalicznym miał IV kwartał, w którym odnotowano wzrost marży paliwowej ORLEN Deutschland, wynikającej z ograniczonej podaży paliw na rynku niemieckim, spowodowanej przez zakłócenie logistyczne.

Miniony rok był również czasem ważnych inwestycji i decyzji biznesowych mających na celu budowę wartości PKN ORLEN w długiej perspektywie. Rozpoczęto proces przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS, uruchomiono Program Rozwoju Petrochemii, dokonano wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Unipetrolu i wzmocniono pozycję na Litwie, oddano do eksploatacji blok parowo-gazowy w Płocku, a także konsekwentnie kontynuowano dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej. W 2018 roku Koncern utrzymał wysoki rating Fitch BBB- z perspektywą stabilną, a także, zgodnie z zapowiedziami wypłacił dywidendę w wysokości 1,3 mld PLN, czyli 3,00 zł na akcję. W grudniu ogłoszono aktualizację strategii na lata 2019-2022.

W 2018 roku PKN ORLEN:

  • Wypracował dobry wynik EBITDA LIFO na poziomie 8,3 mld zł
  • Osiągnął wzrost przychodów o 15% (12M/12M) do poziomu 110 mld zł
  • Osiągnął rekordowy przerób ropy na poziomie 33,4 mln ton oraz najwyższą w historii firmy sprzedaż 42,9 mln ton
  • Wypracował rekordowy wynik EBITDA LIFO ponad 2,8 mld zł w segmencie detalicznym, przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 7% (12M/12M)
  • Wypracował wynik netto na poziomie 5,5 mld zł

Osiągnęliśmy dobre wyniki działając w bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, czego przykładem był średnioroczny wzrost cen ropy naftowej o ponad 30%. Osiągnięte rezultaty pokazują jak istotne są konsekwencja w działaniu i skuteczne zarządzanie na różnych szczeblach organizacji. To z czego jesteśmy jednak szczególnie dumni, to fakt, że w tym czasie podjęliśmy szereg niezwykle istotnych decyzji biznesowych, które w długiej perspektywie będą wzmacniać pozycję Koncernu na konkurencyjnym rynku, a także pozytywnie wpłyną na rozwój polskiej gospodarki. Te najbardziej strategiczne decyzje to rozpoczęcie procesu fuzji z Grupą LOTOS oraz wdrożenie Programu Rozwoju Petrochemii – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W IV kwartale 2018 roku odnotowano wzrost modelowej marży downstream (r/r) o 0,6 USD/bbl oraz wzrost średniej ceny ropy Brent (r/r) o 8 USD/bbl, do poziomu 69 USD/bbl. W tym czasie nastąpiło również osłabienie średniego kursu PLN względem USD i EUR. Odnotowano wzrost konsumpcji paliw w Polsce i Czechach, przy jednoczesnym spadku konsumpcji w Niemczech. Na rynku litewskim spadło zużycie oleju napędowego przy wzroście konsumpcji benzyn.

Segment detaliczny PKN ORLEN w IV kwartale 2018 roku osiągnął kolejny rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 917 mln zł. Wynik został osiągnięty przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 6% (r/r), w tym w Polsce o 5%, w Czechach o 7%, na Litwie o 11% i w Niemczech o 8%. Koncern odnotował również wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym w Czechach na poziomie 2,1 pp (r/r) w efekcie pełnego włączenia do sieci, stacji paliw przejętych od OMV. W omawianym okresie odnotowano wzrost marż paliwowych na rynku polskim, niemieckim i czeskim oraz wzrost marż pozapaliwowych na rynku polskim i czeskim (r/r). PKN ORLEN kontynuował również rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie kolejnych 69 punktów gastronomicznych. Łącznie funkcjonowało już 2016 punktów, w tym: 1667 Stop Cafe w Polsce (włączając w to 354 sklepy convenience pod marką O!SHOP), 270 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 56 Star Connect w Niemczech. Na koniec 2018 roku Koncern posiadał 2803 stacji, co oznacza wzrost liczby obiektów o 20 (r/r). W IV kwartale PKN ORLEN kontynuował projekt rozwoju elektromobilności, uruchamiając ładowarkę na stacji w Siewierzu. Tym samym rozpoczęto etap montażu stacji ładowania w ramach projektu inwestycyjnego, który do końca 2019 roku przewiduje powstanie 50 punktów.

Segment downstream PKN ORLEN w IV kwartale 2018 roku wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 1,3 mld zł. Wynik osiągnięto przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 1% (r/r), w tym oleju napędowego (r/r) o 3% (wzrost w Polsce (r/r) o 8%). W tym okresie odnotowano dodatni wpływ makro (r/r) głównie w efekcie wzrostu dyferencjału Brent/Ural, poprawy marż na średnich destylatach i ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz olefinach, jak również osłabieniu kursu PLN względem walut obcych. Pozytywny efekt zmian powyższych czynników został częściowo ograniczony przez negatywny wpływ wyższych kosztów zużyć własnych, w wyniku wzrostu cen ropy, oraz niższych marż na lekkich destylatach, poliolefinach i PCW. Na wyniki segmentu w IV kwartale wpływ miały również cykliczny remont instalacji Olefin i postój instalacji PTA w PKN ORLEN oraz wydłużony postój instalacji Steam Cracker w Unipetrol po cyklicznym remoncie z 3Q18.

Segment wydobycia PKN ORLEN w IV kwartale 2018 roku po raz kolejny przyniósł dodatni wynik EBITDA LIFO na poziomie 66 mln zł. Średnie wydobycie w tym czasie wzrosło o 25% (r/r) osiągając poziom 20,2 tys. boe/d. Na terenie polskich koncesji zakończono wiercenie trzech otworów Bystrowice, Miłosław i Komorze oraz rozpoczęto wiercenie otworu Czarna Dolna w Projekcie Bieszczady. Zakończono też akwizycję danych sejsmicznych 3D Chełmno. W Kanadzie, wraz z partnerami, w minionym kwartale rozpoczęto wiercenie 7 odwiertów, zabiegowi szczelinowania poddano kolejnych 7 odwiertów, a do produkcji podłączono 10 otworów. W rejonie Kakwa zakończono kolejną fazę rozbudowy instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz kontynuowano rozbudowę instalacji do magazynowania wody.

W 2018 roku Koncern utrzymywał dobrą sytuację finansową m.in. dywersyfikując źródła finansowania. Na koniec 2018 roku zadłużenie netto wynosiło 5,6 mld zł, natomiast dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 15,7%.

W 2018 roku PKN ORLEN nadal cieszył się zaufaniem gremiów eksperckich, ponownie uzyskując tytuł The World’s Most Ethical Company, a także Top Employer Polska. W 2018 roku PKN ORLEN po raz kolejny otwierał „Listę 500” dziennika Rzeczpospolita, w rankingu największych polskich spółek, zajął również 45. miejsce wśród największych koncernów energetycznych na świecie, notowanych w rankingu S&P Global Platts TOP250. Wśród najważniejszych wydarzeń marketingowych minionego roku znalazły się m.in. oficjalne partnerstwo z zespołem F1 Williams Racing, sponsoring drużyny siatkarskich mistrzów świata, czołowych polskich lekkoatletów oraz PKOl.