21.06.2021

Spotkanie PKN ORLEN ze Związkami Zawodowymi Polska Press

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN spotkał się z przedstawicielami Związków Zawodowych Polska Press. Rozmawiano o planach rozwojowych Grupy Polska Press oraz przedstawiono plan podwyżek dla zatrudnionych pracowników, który zostanie wdrożony już od lipca tego roku. Ich skala i sposób dystrybucji wzrostu zostały pozytywnie przyjęte przez stronę związkową.

- Polska Press ma duży potencjał, który chcemy w pełni wykorzystać, tworząc silną grupę medialną, generującą zyski, ale trafiającą w potrzeby lokalnych społeczności. Zamierzamy rozwijać tę spółkę mając świadomość, że jej największą wartością są czytelnicy i pracownicy. Dlatego prowadzimy transparenty dialog ze Związkami Zawodowymi, którego efektem będzie poprawa warunków pracy oraz wzrost jakości wydawanych gazet – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Porozumienie ze Związkami Zawodowymi przewiduje podwyżki obligatoryjne dla ponad 70 proc. pracowników. Ich wysokość jest zróżnicowana, w zależności od poziomu otrzymywanego wynagrodzenia. Ponadto wszyscy pracownicy dostaną w tym roku kartę zakupową ORLEN oraz zostaną objęci benefitami.

Dodatkowo strony podczas spotkania omówiły plany rozwoju spółki Polska Press oraz uzgodniły, że rozpoczną prace nad zakładowym układem zbiorowym pracy. Nowe regulacje mają zostać wypracowane do końca bieżącego roku.