21.04.2021

Znamy zwycięzców IV edycji programu stypendialnego Bona Fide

Fundacja ORLEN we współpracy z partnerami wyłoniła zwycięzców IV edycji programu stypendialnego Bona Fide. Dziesięciu studentów otrzyma wsparcie finansowe, dzięki któremu będzie mogła podjąć naukę na renomowanych uczelniach zagranicznych. W czterech dotychczasowych edycjach programu stypendia otrzymało 32 studentów, na łączną kwotę blisko 4 milinów złotych.

Partnerami programu Fundacji ORLEN są cztery fundacje korporacyjne: Fundacja BKG im. J.K. Steczkowskiego, Fundacja Energa, Fundacja LOTOS i Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Tegoroczna edycja Bona Fide była szczególna pod wieloma względami. Przedłużająca się pandemia COVID-19 spowodowała, że uczelnie były zmuszone do znalezienia nowych rozwiązań edukacyjnych, a migracja studentów stała się mocno utrudniona. Znaczący wpływ na wzrost czesnego na brytyjskich uczelniach miał Brexit, co miało swoje przełożenie na zwiększone potrzeby wnioskujących studentów.

Ogromnie cieszymy się, że mimo wielu trudności i wyzwań, jakie postawił przed nami ten rok, mogliśmy przyznać stypendia, podobnie ja w ubiegłym roku, aż 10 studentom. Wybór zwycięzców był bardzo trudny ze względu na imponujące osiągnięcia wszystkich kandydatów, ale też największą, jak do tej pory liczbę nadesłanych zgłoszeń – mówi Katarzyna Fabbri, Członek Zarządu Fundacji ORLEN.

Stypendystami IV edycji programu Bona Fide zostali:
Przemysław Karpisz - University of Cambridge, Oliwia Kiełbowska - Imperial College London, Aleksandra Koseła - University of Oxford, Konrad Książek - University of Oxford, Arkadiusz Melon - University College London, Natalia Mrówczyńska - University of Cambridge, Paweł Rogowski - Imperial College London, Jacek Sagatowski - University of Oxford, Paweł Słup - Harvard Law School, Iwo Wójcik - University of Cambridge.

Bona Fide (łac. w dobrej wierze) to niepowtarzalny projekt, który umożliwia zdolnym studentom kształcenie na najlepszych uczelniach świata. Stypendium kierowane jest do studentów studiów II lub III stopnia, kształcących się w szkołach z pierwszej 50. tzw. Listy Szanghajskiej. Po powrocie do Polski studenci podejmują pracę w spółkach Skarbu Państwa lub administracji państwowej, budując gospodarczy kapitał krajowy.