09.11.2021

Baltic Power będzie rozmawiał z dostawcami na temat kolejnych etapów realizacji inwestycji

Baltic Power – spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN i Northland Power – organizuje kolejną konferencję dla firm zainteresowanych współpracą w zakresie dostaw potrzebnych do realizacji projektu. Uczestnicy poznają szczegółowe plany dotyczące każdego z siedmiu tzw. pakietów instalacyjnych składających na proces realizacji inwestycji.

- Inwestycje w morską energetykę wiatrową na Bałtyku są szansą na dynamiczny rozwój nowego sektora polskiej gospodarki. Grupa ORLEN, jako jeden z liderów rozwoju projektów offshore wind chce maksymalnie angażować do ich realizacji polskie firmy i podmioty. Będziemy dążyli do osiągniecia możliwie największego udziału tzw. local content dla farmy Baltic Power – jednego z najdynamiczniej rozwijanych projektów w Polsce. Liczymy, że duże zaangażowanie polskich firm w projekt przełoży się na jeszcze większy ich udział przy kolejnych, planowanych przez Koncern inwestycjach na Bałtyku powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Baltic Power Offshore Wind Supply Chain Meeting 2021 jest kontynuacją dialogu z polskimi firmami, jaki PKN ORLEN rozpoczął jeszcze w 2020 roku. Pierwsze spotkanie dotyczące współpracy zgromadziło blisko 400 osób z 273 firm i dało firmom możliwość zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem inwestycji, procesami zakupowymi oraz planami rozwoju obszaru morskiej energetyki wiatrowej w Grupie ORLEN.

Podczas konferencji w formule online, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia jej uczestnicy zostaną poinformowani m.in. o aktualnym stanie przygotowań i harmonogramie inwestycji, poznają bliżej Partnera projektu – kanadyjską spółkę Northland Power oraz szczegółowe plany dotyczące procesów zakupowych dla każdego z tzw. pakietów instalacyjnych: turbin wiatrowych, fundamentów, morskiej stacji elektroenergetycznej, lądowej stacji elektroenergetycznej, kabli wewnętrznych i eksportowych, pakietu O&M oraz logistyki i transportu.

Konferencja zaplanowana jest w formule warsztatowej. Po każdej prezentacji pakietu przewidziana jest dyskusja oraz możliwość zadawania pytań. Podczas wydarzenia, każda z firm dostanie również możliwość stworzenia swojej unikalnej zakładki z prezentacją firmy: jej doświadczenia, obszarów działalności, potencjalnej współpracy i kontaktu w przypadku zainteresowania ze strony innych podmiotów. W ten sposób każda z uczestniczących firm zyska dostęp do unikalnej sieci kontaktów firm zainteresowanych współpracą w ramach łańcucha dostaw dla projektu Baltic Power.

- Uruchomiony jeszcze w ubiegłym roku na naszej stronie formularz rejestracyjny dla firm zainteresowanych współpracą przy projekcie jest dużym sukcesem. Wiemy, że niektórzy z potencjalnych, głównych wykonawców poszczególnych pakietów instalacyjnych korzystają z jej zasobów i kontaktują się z wybranymi polskimi podmiotami. Chcemy, aby proces dialogu między firmami był jeszcze większy stąd formuła kolejnego wydarzenia, która stawia na interakcję między uczestnikami. Chcemy jako inwestor stworzyć, jak najlepsze warunki do rozmów i nawiązywania współpracy - podkreśla Jarosław Broda, Prezes Zarządu Baltic Power.

Dodatkowe informacje na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.OffshoreMeeting2021.balticpower.pl