20.06.2022

Inauguracja działalności Polsko-Łotewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Rydze

Działalność zainaugurowała Polsko-Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Rydze – zrzeszająca firmy, instytucje i osoby zainteresowane rozwojem stosunków gospodarczych między Polską i Łotwą. Wśród członków-założycieli Izby jest spółka córka ORLEN Lietuva – ORLEN Latvija, jeden z najważniejszych dostawców paliw i asfaltów na rynku łotewskim, planujący również inwestycje z zakresu zielonej energii.

- PKN ORLEN od lat konsekwentnie inwestuje w aktywa na Litwie, wzmacniając pozycję ORLEN Lietuva w regionie. Z uwagą obserwuje też rynek łotewski, na którym jest już obecny. Jako przyszły lider transformacji energetycznej w tej cześci Europy dostrzegamy tu możliwość kooperacji w zakresie projektów nisko i zeroemisyjnych – morskiej energetyki wiatrowej i produkcji zielonego wodoru. Grupa ORLEN Lietuva w ramach utworzonej właśnie Izby będzie mogła podzielić się swoimi doświadczeniami i tym samym potencjalnie zachęcić polskie firmy do szerszego otwarcia się na ten perspektywiczny rynek – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Celem powstającego podmiotu jest pomoc firmom w lepszym zrozumieniu specyfiki obu rynków, w rozwiązywaniu ich problemów oraz wsparcie dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność w tych krajach. Ta pomoc to m.in. ułatwianie kontaktów z potencjalnymi partnerami, dostawcami i klientami.

W 2021 r. Łotwa importowała z Polski produkty za łączną kwotę 1,9 mld EUR (9,1 proc. ogółu importu), zaś eksport łotewski do Polski miał wartość 701,9 mln EUR (4,0 proc. całości eksportu). Zmiany geopolityczne stwarzają szansę do znacznego zwiększenia wymiany handlowej i intensyfikacji współpracy gospodarczej.

Otwarcie Polsko-Łotewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej objęły honorowym patronatem Ambasada RP w Rydze i Ambasada Republiki Łotwy w Warszawie. Jednym z członków-założycieli jest należąca do Grupy ORLEN spółka ORLEN Latvija. To największy sprzedawca paliw na Łotwie, dostarczający produkty rafineryjne na rynek od niemal dwudziestu lat. ORLEN Latvija zaspokaja ok. 70 proc. zapotrzebowania Łotwy na paliwa i asfalty, zaopatruje prawie wszystkie największe sieci stacji benzynowych oraz prowadzi sprzedaż z terminali w Olaine, Valmiera, Lacupe i Rezekne. Spółka wspiera ORLEN Neptun I (centrum kompetencji morskiej energetyki wiatrowej w ramach Grupy ORLEN) w przygotowaniach do nowych inwestycji na terenie Łotwy w zakresie energetyki wiatrowej i produkcji zielonego wodoru. Grupa ORLEN chce osiągnąć pozycję lidera morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Morza Bałtyckiego.

Otwarciu Izby towarzyszyła zorganizowana 20 czerwca konferencja na temat rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na rynku łotewskim, z udziałem przedstawicieli polskiej i łotewskiejadministracji oraz przedsiębiorców z obu krajów. W konferencji wzięli udział m.in.: Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot, Minister Gospodarki Łotwy Ilse Indriksone, wiceminister klimatu i środowiska RP Adam Guiborgué-Czetwertyński. Grupę ORLEN reprezentowali Józef Węgrecki – Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Prezes Zarządu ORLEN Neptun I, Michał Rudnicki – Prezes Zarządu ORLEN Lietuva oraz Grzegorz Jóźwiak – Dyrektor Biura Wdrażania Paliw alternatywnych w PKN ORLEN.