26.06.2023

Finał I edycji Akademii Wodorowej

63 wykładowców i ekspertów, 8 wybranych lokalizacji w Polsce oraz 30 uczestników, spośród których 5 najlepszych już wkrótce będzie mogło rozpocząć płatny staż w Grupie ORLEN – to efekt pierwszej edycji Akademii Wodorowej. Celem projektu jest wsparcie kształcenia kadr w zaawansowanych technologiach wodorowych.

Akademia Wodorowa (Akademia H2) to program edukacyjny skierowany do studentów 3, 4 i 5 roku oraz absolwentów uczelni wyższych. Głównym zadaniem projektu jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach wodorowych oraz ich praktycznemu wykorzystaniu.

– ORLEN jest liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Rozwój gospodarki wodorowej jest jednym z filarów strategii koncernu, której celem jest neutralność emisyjna w 2050 roku. Żeby efektywnie zrealizować nasze plany potrzebujemy wysoko wykwalifikowanych kadr, stąd pomysł na Akademię H2. Wyjątkowa formuła tego przedsięwzięcia polega na połączeniu wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi, które dają uczestnikom Akademii możliwość zaznajomienia się z działaniem różnych technologii wykorzystujących wodór. To podejście sprawiło, że finalnie otrzymaliśmy prace zaliczeniowe na bardzo wysokim poziomie. Gratuluję wszystkim uczestnikom Akademii, a zwłaszcza tym, którzy będą mogli zrealizować swoje pomysły podczas jesiennego stażu w Grupie ORLEN. Już teraz mogę zapowiedzieć, że po sukcesie pierwszej edycji planujemy już kolejną – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Warunkiem ukończenia Akademii było zrealizowanie autorskich projektów poświęconych technologii wodorowej. Piątka uczestników Akademii otrzymała już propozycję stażu w Grupie ORLEN, gdzie będzie miała szansę wcielić je w życie.

W trakcie Akademii uczestnicy poznali działania instalacji produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu, zarówno te związane z produkcją niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru, jak i rozwiązania wynikające z wykorzystania wodoru w transporcie kołowym.

Akademia Wodorowa to inicjatywa, która powstała w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Organizatorem tego programu jest Grupa ORLEN, a partnerami są m.in. przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, tacy jak Toyota, czy kolejowego – PESA Bydgoszcz oraz uczelnie wyższe:  Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska i Centrum Badawcze PAN – KEZO. 

Grupa ORLEN prowadzi wiele zaawansowanych projektów, w których wodór stanowi kluczowy element w realizacji celów zgodnych z założeniami Zielonego Ładu. Zgodnie ze strategią wodorową Grupy ORLEN, do 2030 roku, celem koncernu jest wytwarzanie i dostarczanie zero- i niskoemisyjnego wodoru jako paliwa alternatywnego dla sektora transportu. Zgodnie z założeniami, koncern uruchomi w Europie Środkowej ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i towarowego - zarówno drogowego, jak i kolejowego, przy czym ok połowa lokalizacji zostanie uruchomiona w Polsce. Dostawy wodoru na stacje będą możliwe dzięki wybudowaniu do 2030 roku europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. W ważnym dla Grupy ORLEN obszarze rafinerii i petrochemii wodór będzie czynnikiem kluczowym, odpowiadającym za dekarbonizację Grupy ORLEN. Proces będzie polegał na optymalnej kosztowo redukcji emisji CO2 z istniejących instalacji produkcji wodoru w Grupie ORLEN (poprzez m.in. realizację projektów z zakresu wychwytywania, wykorzystania i /lub magazynowania dwutlenku węgla w wybranych lokalizacjach). Równolegle powstawać będą nowe instalacje produkcji wodoru w oparciu o elektrolizę zasilaną OZE oraz instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w kierunku wodoru (typu waste-to-hydrogen).

Do 2030 roku Grupa ORLEN na inwestycje w wodór przeznaczy ok. 7,4 mld zł.

Materiały prasowe: