09.02.2023

Oświadczenie

Odpowiedź na dzisiejsze bezpodstawne zarzuty posłów Platformy Obywatelskiej:

Wynagrodzenia Członków Zarządu PKN ORLEN, w tym Prezesa Daniela Obajtka, są ustalane i wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prezes Zarządu PKN ORLEN nie ma żadnego wpływu na poziom zarobków swoich, pozostałych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń, w tym premii (czyli części zmiennej wynagrodzenia), Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są jawne i zawarte w oficjalnych sprawozdaniach Spółki. Poddawane są one ocenie niezależnego biegłego rewidenta i opiniowane przez Walne Zgromadzenie. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej PKN ORLEN.

Należy też podkreślić, że poziom wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN, zawarty w sprawozdaniu, jest wartością brutto. To oznacza, że od tej kwoty odprowadzane są podatki i inne obciążenia wymagane przepisami prawa.

Daniel Obajtek jest jednym z najmniej zarabiających Prezesów Zarządu PKN ORLEN w historii Spółki. Dla porównania, wynagrodzenie Prezesa Obajtka w latach 2020 i 2021 było o ponad 40 proc. niższe niż wynagrodzenie ówczesnego prezesa z lat 2014 i 2015. Tylko w 2014 roku ówczesny Prezes PKN ORLEN otrzymał wynagrodzenie i premię w wysokości 2,9 mln złotych, przy stracie PKN ORLEN 5,8 mld złotych.

Zarzuty posłów Platformy Obywatelskiej są bezpodstawne.