16.10.2023

Grupa ORLEN z nowymi mocami w Wielkopolsce

Energa Wytwarzanie, należąca do Grupy ORLEN, podpisała z firmą Lewandpol Holding przedwstępną umowę nabycia spółki celowej, realizującej projekt budowy nowych hybrydowych źródeł odnawialnych „Kleczew Solar & Wind”. Inwestycja powstaje w gminie Kleczew w województwie wielkopolskim, a jej łączna moc wyniesie do 334 MW.

– Skutecznie wdrażamy naszą strategię, której filarem są odnawialne źródła energii. W efekcie już przeprowadzonych inwestycji Grupa ORLEN jest obecnie trzecim największym producentem energii z OZE w Polsce. W ciągu najbliższych siedmiu lat na realizację zielonych projektów przeznaczymy 120 mld zł, uzyskując dzięki temu 9 GW mocy zainstalowanych w OZE. „Kleczew Solar & Wind” to projekt, który wzbogaci nasze portfolio o kolejne moce wytwórcze i znacząco przybliży nas do celu. Inwestycja będzie służyć całej Polsce, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju. W szczególności da impuls do dalszego rozwoju gminy Kleczew, na czym skorzystają jej mieszkańcy – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Projekt „Kleczew Solar & Wind”, realizowany przez Lewandpol Holding przy kompleksowym wsparciu Ergy Asset Management, podzielony jest na trzy etapy, z których pierwszy obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 193,1 MW oraz farmy wiatrowej o mocy do 19,2 MW. W ramach kolejnych dwóch etapów moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej ma wzrosnąć docelowo o maksymalnie ok. 122 MW. Dzięki temu cała instalacja hybrydowa może osiągnąć ok. 334 MW mocy zainstalowanej. Według wstępnych szacunków, byłaby w stanie w ciągu roku wyprodukować energię niezbędną do zasilenia ok. 200 tys. gospodarstw domowych. Co więcej, projekt przewiduje też możliwość przyszłej rozbudowy o kolejne turbiny wiatrowe oraz magazyn energii.

Projekt realizowany w gminie Kleczew będzie funkcjonować w formule cable-pooling. To rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie warunków przyłączeniowych poprzez podłączenie kilku aktywów do jednego przyłącza. Cable-pooling sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku sprzężenia farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które bardzo rzadko pracują z pełną mocą w tym samym czasie.

Obecnie w ramach pierwszego etapu dobiega końca budowa farmy fotowoltaicznej. Jej testowe zasilanie miało miejsce w czerwcu br., a rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej planowane jest z początkiem 2024 roku. Według aktualnego harmonogramu, cały projekt budowy hybrydowej instalacji w gminie Kleczew powinien zakończyć się w 2025 roku.

Podpisanie umowy przyrzeczonej między spółkami i faktyczne zakończenie transakcji zakupu spółki celowej możliwe będzie po ziszczeniu zawartych w umowie przedwstępnej warunków zawieszających. Aktualnie zakłada się, że do sfinalizowania transakcji może dojść najpóźniej w pierwszym kwartale 2025 roku.

Dynamiczny rozwój obszaru OZE w Grupie Energa

Nabycie spółki celowej rozwijającej instalacje OZE będzie kolejnym tego typu działaniem Energi Wytwarzania w ostatnich miesiącach. W czerwcu spółka podpisała z portugalską grupą Greenvolt umowę na zakup źródeł OZE – farmy wiatrowej i czterech fotowoltaicznych – o łącznej mocy ok. 59 MW. W tym roku spółka zakończyła też budowę dwóch farm fotowoltaicznych – PV Wielbark w woj. warmińsko mazurskim, o łącznej mocy ok. 62 MW (do końca br. ma zostać rozbudowana do 70 MW), oraz PV Gryf w woj. wielkopolskim, o mocy ok. 25 MW. Oprócz tego finalizowany jest projekt budowy pięciu małych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda.

Ponadto, trwa budowa dwóch kolejnych farm fotowoltaicznych, PV Mitra (65 MW) i PV Żuki (2,4 MW). Energa Green Development, spółka zajmująca się rozwojem lądowych źródeł odnawialnych w Grupie ORLEN, w swoim portfolio posiada obecnie ok. 500 MW projektów OZE na różnych etapach zaawansowania.

Po sfinalizowaniu zarówno inwestycji własnych (rozbudowa PV Wielbark, budowa PV Gryf i PV Żuki), jak też akwizycji (umowy z Greenvolt i Lewandpol Holding) łączna moc zainstalowana źródeł odnawialnych Energi wzrośnie do blisko 990 MW i przekroczy moc zainstalowaną największego obecnie źródła konwencjonalnego zarządzanego przez Energę Wytwarzanie, czyli trzech bloków Elektrowni Ostrołęka B (690 MW).

Energetyka odnawialna w centrum strategii ORLEN

Istotnym kierunkiem rozwoju mocy OZE w Grupie ORLEN jest również morska energetyka wiatrowa. Spółki z Grupy ORLEN pod koniec maja br. zabezpieczyły na Morzu Bałtyckim 5 kolejnych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych, na których powstać mogą aktywa o łącznej mocy ok. 5,2 GW. Ostateczną decyzję o przyznaniu tych lokalizacji koncernowi wydał na początku października Minister Infrastruktury. Łącznie Grupa ORLEN posiada już 6 lokalizacji morskich farm wiatrowych o potencjale 6,4 GW.

Oprócz tego, w październiku Grupa ORLEN sfinalizowała transakcję zakupu od EDP Renewables Polska 3 farm wiatrowych w Wielkopolsce o łącznej mocy 142 MW. W ramach transakcji zabezpieczono również opcję uzupełnienia ich o aktywa fotowoltaiczne (o mocy do 159 MW). W październiku koncern zawarł też warunkową umowę zakupu dwóch farm wiatrowych ze spółką należącą do brytyjskiego Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC. Instalacje o łącznej mocy ok. 60 MW znajdują się w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Do końca 2030 roku Grupa ORLEN będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o łącznej mocy 9 GW. Wśród nich znajdą się m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika a także jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. W tym czasie koncern będzie też produkować energię z wykorzystaniem małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). ORLEN przewiduje, że do 2030 roku obniży intensywność emisji dwutlenku węgla w swoim segmencie energetyki o 40 proc. Łącznie do końca dekady koncern przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł.