02.07.2024

ORLEN z długoterminowym kontraktem na sprzedaż gazu dla Elektrociepłowni „Zielona Góra” SA z Grupy PGE

ORLEN i Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA z Grupy Kapitałowej PGE podpisały umowę na dostawy gazu ziemnego. Kontrakt o wartości 6,3 mld złotych zapewni paliwo do bloku gazowo-parowego, który dostarcza ciepło dla mieszkańców Zielonej Góry oraz energię elektryczną do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Umowa zawarta przez spółki będzie obowiązywać od 2 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2036 r., z możliwością skrócenia do 31 grudnia 2030 r. na zasadach określonych w umowie. Szacowany maksymalny wolumen dostawy paliwa gazowego w 12,5-letnim okresie kontraktowym wynosi 38 TWh.

Kontrakt gwarantuje Elektrociepłowni „Zielona Góra” pewność dostaw gazu a zarazem zapewnia dużą elastyczność handlową i warunki handlowe dostosowane do potrzeb klienta. Sprzedaż paliwa będzie prowadzona w oparciu o giełdowe notowania gazu, z progami cenowymi powiązanymi z wolumenem odbioru. W ramach umowy Elektrociepłownia „Zielona Góra” otrzymała również narzędzia umożliwiające budowanie własnej strategii zabezpieczania cen gazu.

Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA należy do strategicznych klientów Grupy ORLEN. Podpisana umowa stanowi przedłużenie dotychczasowej, długoletniej współpracy – pierwszy kontrakt na sprzedaż gazu został podpisany w 2001 roku a dostawy paliwa są realizowane od 2004 roku.