16.02.2024

Zmiany w Zarządzie ORLEN

Rada Nadzorcza ORLEN podczas dzisiejszego posiedzenia delegowała do czasowego pełnienia  funkcji członka Zarządu ORLEN Pana Ireneusza Sitarskiego. Decyzja Rady zacznie obowiązywać od 17 lutego br. i jest następstwem złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sójki z dniem 16 lutego br.

Pan Ireneusz Sitarski jest magistrem ekonomii, absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (ob. Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie.

Specjalizuje się w doradztwie finansowym, restrukturyzacji, fuzjach i przejęciach firm. W trzydziestoletniej praktyce pełnił funkcje zarządzające w spółkach prawa handlowego, dwukrotnie na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa. Jako doradca gospodarczy opracowywał strategie prywatyzacyjne, analizy i wyceny dla przedsiębiorstw państwowych. Prowadził projekty restrukturyzacji trudnych i zagrożonych kredytów w bankach polskich. Pełnił funkcję prezesa firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym, realizując projekty restrukturyzacyjne oraz nadzorował i prowadził transakcje kupna i sprzedaży firm.

W administracji rządowej dokonywał przekształceń przedsiębiorstw państwowych w spółki Skarbu Państwa, nadzorował ich działalność oraz prowadził proces sprzedaży akcji inwestorom strategicznym lub finansowym m.in. z takich sektorów jak sektor paliwowy, energetyczny, gazowy, bankowy, ubezpieczeniowy, gier losowych.

Uczestniczył w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, w tym notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. NFI Foksal SA, Impexmetal SA. Jako członek Zarządu - dyrektor handlowy w Impexmetal SA, grupy przemysłowej w sektorze przetwórstwa metali nieżelaznych, koordynował i zarządzał polityką handlową.

Pan Ireneusz Sitarski posiada również wieloletnie doświadczenie jako członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek prawa handlowego, m.in. w takich spółkach jak Telekomunikacja Polska SA, Giełda Papierów Wartościowych SA, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Dwory SA (ob. Synthos SA), Huta Aluminium Konin SA, PESA Bydgoszcz SA i w wielu innych.

 

Zarząd ORLEN od dnia 17 lutego br. będzie pracował w składzie:

Witold Literacki, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
Kazimierz Mordaszewski, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
Ireneusz Sitarski, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
Józef Węgrecki, Członek Zarządu,
Tomasz Zieliński, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.