30.01.2024

Budowa terminala przeładunkowego ORLEN w Gdańsku osiągnęła półmetek

Prace przy budowie terminala przeładunkowego na Martwej Wiśle postępują zgodnie z planem i są już zaawansowane w 50 proc. Inwestycja znacząco wzmocni możliwości logistyczne rafinerii w Gdańsku i umożliwi docelowo przeładunek ok. 2 mln ton produktów paliwowych rocznie. Równolegle realizowana jest budowa hydrokrakingowego bloku olejowego, który zwiększy możliwości przerobu ropy i pozwoli na wprowadzenie nowych kategorii zaawansowanych produktów olejowych.

– Zgodnie z zapowiedziami inwestujemy w nasze gdańskie aktywa, aby zapewnić im długofalową rentowność i wzrost wartości w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Budowa terminala na Martwej Wiśle, zwiększy możliwość dostaw biokomponentów do produkcji paliw zgodnie z unijnymi regulacjami. Jednocześnie pozwoli gdańskiej rafinerii na eksport olejów bazowych II generacji, których produkcja będzie możliwa, dzięki inwestycji w hydrokrakingowy blok olejowy. Jego uruchomienie otworzy przed gdańską rafinerią nowe rynki i znaczącą poprawi jej konkurencyjność – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Budowa terminala, za którą odpowiada sopocka Grupa NDI, znajduje się w połowie realizacji. Procentowe zaawansowanie poszczególnych zadań wynosi około 60 proc. w części terminalowej oraz 50 proc. w części rafineryjnej. Dzięki terminalowi, rafineria w Gdańsku wzmocni swoją logistyczną niezależność i zyska dodatkowy szlak ekspedycyjny. Zdolność przeładunkowa terminala planowana jest na ok. 2 mln ton produktów rocznie.

W ramach budowy terminala przeładunkowego na Martwej Wiśle powstanie nabrzeże o długości 380 metrów. Pozwoli to obsługiwać jednostki morskie o ładowności do 10 tys. ton. Na nabrzeżu znajdą się dwa stanowiska przeładunkowe – każde z czterema ramionami nalewczymi, służące do obsługi zbiornikowców. Inwestycja obejmuje również rurociągi, estakady oraz infrastrukturę podziemną i pomocniczą, która połączy nowy terminal z rafinerią.

Wartość kontraktu na budowę terminala to około 500 mln złotych. Inwestycja rozpoczęła się w styczniu 2023 r. a jej zakończenie planowane jest na 2025 rok.

Z terminalem ściśle związana jest realizowana przez ORLEN budowa hydrokrakingowego bloku olejowego (HBO). Inwestycja poprawi ekonomikę przerobu ropy naftowej w gdańskiej rafinerii. HBO umożliwi m.in. produkcję 400 tys. ton nowoczesnych olejów bazowych grupy II oraz kilkudziesięciu tysięcy ton półproduktów paliwowych. Dzięki budowie terminala, nowe, wysokomarżowe produkty powstające w HBO będą mogły być ekspediowane bezpośrednio na statki, co dodatkowo odciąży znajdującą się na terenie zakładu bocznicę kolejową.

ORLEN ma w planach także kolejne inwestycje w rafinerii w Gdańsku, w tym w nowoczesne, nisko- i zeroemisyjne technologie. Do końca 2027 roku na terenie zakładu powstanie instalacja produkująca niskoemisyjny wodór z wykorzystaniem elektrolizera o mocy 1 MW. W ramach inwestycji powstanie również farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW, system zarządzania energią oraz system odzysku ciepła odpadowego.