04-09-2017

Informacja o ogłoszeniu zapytania o informację nr ZR/593/2017 z dnia 04.09.2017

W związku z realizowanym projektem badawczym pn.„Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej” (dalej: Projekt), współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, PKN ORLEN chciałby pozyskać informację rynkową o warunkach handlowych związanych z wynajmem przez okres co najmniej 4 miesięcy powierzchni w komorze klimatycznej, analogicznym urządzeniu lub pomieszczeniu utrzymującym stałą temperaturę (+) 25°C (+/- 2°C) dla co najmniej 6 próbników metalowych o pojemności 3,8 litra wypełnionych mieszanką benzyn.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania o informację znajdują się w załączonych dokumentach.