30.01.2024

Projekt VETNI zakończony!

ORLEN, Instytut Energetyki Państwowy Instytut Badawczy i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), zakończyli realizację projektu badawczo-rozwojowego, którego celem było opracowanie i budowa innowacyjnego systemu wytwarzania wodoru w technologii elektrolizera stałotlenkowego (SOE). Opracowany w ramach projektu elektrolizer, zasilany energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii, tworzy kompletny system do wytwarzania i sprężania wodoru o wydajności ok. 18 kg H2/dobę. Instalacja jest największą tego typu instalacją w Polsce.

W toku prac B+R mierzone były szczegółowe parametry procesowe instalacji, z uwzględnieniem wydajności ogniw elektrolizera SOE. Ponadto badania procesu wytwarzania wodoru obejmowały zmiany obciążenia i modulację pracy systemu. Budowa elektrolizera dostarczyła wiedzę na temat skalowania tego typu technologii. Przejście z instalacji laboratoryjnych na obiekt przemysłowy dało nam cenne doświadczenie w rozwoju elektrolizerów stałotlenkowych.

– Realizacja przedsięwzięcia jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia wykorzystania źródeł niskoemisyjnych. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, uzyskaliśmy technologię, która pozwala na zużycie mniejszej ilości energii do wyprodukowania 1 kg wodoru, niż w obecnie komercyjnie stosowanych rozwiązaniach. Nakłady energetyczne innowacyjnego procesu są na poziomie 42,5 kWh/kg wyprodukowanego H2 w porównaniu do 55-70 kWh/kg wyprodukowanego H2 przy stosowaniu obecnie komercyjnie dostępnych elektrolizerach – powiedziała Sylwia Pawlak, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju Energetyki Niskoemisyjnej.

Elektrolizer stałotlenkowy został zintegrowany z instalacjami przemysłowymi w rafinerii w Jaśle. Instalację zabudowano w trzech kontenerach, które zostały między sobą połączone, tworząc kompletny system do wytwarzania i sprężania wodoru z pary wodnej. Dzięki pracom naukowców z Wydziału Energetyki i Paliw AGH wykazaliśmy możliwość oraz zasadność wdrożenia nowej generacji materiałów anodowych dla elektrolizerów SOE, w których m.in. istotnie ograniczono zawartość szkodliwego i drogiego kobaltu.

Projekt został zrealizowany przez ORLEN S.A. – lider konsorcjum, Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Szybka ścieżka, konkurs 1/1.1.1/2021).