22.02.2024

Raport końcowy projektu zaakceptowany

20 lutego 2024 roku konsorcjum w składzie ORLEN S.A., Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy oraz Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie otrzymało informację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o zaakceptowaniu raportu końcowego pod względem merytorycznym oraz finansowym. Raport został zaakceptowany bez uwag, co potwierdza rzetelność i dokładność w wykonaniu wszelkich działań w projekcie VETNI.

Dzięki wspólnej determinacji i wysiłkom każdego członka zespołu, udało się pokonać liczne wyzwania i zrealizować cele projektu zgodnie z założonym harmonogramem i planem finansowym. Kreatywność, zdolności rozwiązywania problemów i elastyczność były niezastąpione w procesie realizacji