04.06.2023

Przedstawiciele ORLEN na konferencji w Bostonie

Od 28 maja do 2 czerwca trwało w Bostonie 243. spotkanie The Electrochemical Society i 18. międzynarodowe sympozjum na temat ogniw paliwowych SOFC. Ta międzynarodowa konferencja gromadzi naukowców, inżynierów i badaczy ze środowisk akademickich i przemysłowych w celu dzielenia się wynikami i omawiania zagadnień na powiązane tematy.

Wydarzenie skupia prezentacje, sesje plakatowe, dyskusje panelowe, sesje tutorialowe, targi kariery i wystawy. Unikalne połączenie nauki i technologii elektrochemicznej na spotkaniu The Electrochemical Society zapewnia okazję do poznania i wymiany informacji na temat najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w różnych obszarach.

Wydarzenie to stanowiło znakomitą okazję dla przedstawicieli projektu do promocji oraz prezentacji kluczowych zagadnień związanych z projektem VETNI. Konferencja odbyła się w Hynes Convention Center - centrum konferencyjnym w samym sercu Bostonu.

W konferencji ze strony ORLENU wzięli udział: Sylwia Pawlak, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju Energetyki Niskoemisyjnej oraz Janusz Wijtiwiak, Ekspert w Zespole Rozwoju Nowych Projektów.

Projekt VETNI jest realizowany przez ORLEN w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Przedmiotem projektu jest opracowanie i konstrukcja innowacyjnego systemu wytwarzania wodoru w elektrolizerach stałotlenkowych (SOE), zasilanego energią elektryczną z OZE i pozwalającego na wysokosprawną produkcję wodoru (do 30% wyższa efektywność od obecnie dostępnych instalacji). Projekt jest współfinansowany ze środków z Funduszy Europejskich.

Wartość projektu: 9 555 114,63 PLN
Dofinansowanie: 7 804 534,52 PLN