13.12.2023

Zakończono prace przy budowie instalacji fotowoltaicznej

W miejscu realizacji projektu w rafinerii w Jaśle zakończono prace dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej oraz integrację składowych instalacji elektrolizera. Zrealizowane zostały prace związane charakterystyką urządzeń pomocniczych oraz dobór urządzeń peryferyjnych między obiektem bazowym a SOE.

Zintegrowaliśmy także proces elektrolizera SOE z układem wytwarzania wodoru, Po połączeniu z obiektem przemysłowym nastąpił rozruch instalacji, dla którego wyznaczono: czas rozruchu, charakterystykę prądowo-mocową, bilans cieplny, nakłady energetyczne w procesie wytwarzania wodoru, czas stabilizacji parametrów po zmianie punktu pracy stosu SOE. Dodatkowo, w toku eksploatacji obiektu, rozpoczęliśmy prace nad optymalizacją parametrów pracy elektrolizera.

Projekt VETNI jest realizowany przez ORLEN w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja innowacyjnego systemu wytwarzania wodoru w elektrolizerach stałotlenkowych (SOE), zasilanego energią elektryczną z OZE i pozwalającego na wysokosprawną produkcję wodoru (do 30% wyższa efektywność od obecnie dostępnych instalacji). Projekt jest współfinansowany ze środków z Funduszy Europejskich.