08.12.2022

Niskotemperaturowe czujniki wodoru na bazie polikarbazolu i jego pochodnych, Akronim: HYDROSENS, nr projektu: M-ERA.NET3/2021/93/HYDROSENS/2022

Projekt „Niskotemperaturowe czujniki wodoru na bazie polikarbazolu i jego pochodnych” (akronim: HYDROSENS), M-ERA.NET3/2021/93/HYDROSENS/2022, koncentruje się na opracowaniu czujników (sensorów) do wykrywania wodoru w mieszaninach gazów, w tym zawierających gaz ziemny. Urządzenia te będą mogły być wykorzystywane m.in. do badania zawartości wodoru w mieszankach transportowanych sieciami dystrybucyjnymi i przesyłowymi.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu M-ERA.NET 3.

Innowacją projektu HYDROSENS jest zastosowanie półprzewodników polimerowych (tzw. polimerów przewodzących) jako materiału do produkcji sensorów wodoru. Obecnie do pomiaru wodoru w sieciach gazowych stosuje się chromatografy. Urządzenia te są jednak drogie i wymagają specjalistycznej obsługi. Czujniki, nad którymi pracuje konsorcjum ORLEN S.A. i Politechniki Śląskiej mają być tanie w produkcji, niezawodne i łatwe w obsłudze. Oprócz wykorzystania sensorów do szybkiego wykrywania wodoru w sieciach dystrybucyjnych, mogą one stanowić element sterowników dla urządzeń przystosowanych do zasilania paliwami o zmiennym składzie, np. kotłów gazowych.

Projekt został zgłoszony przez konsorcjum ORLEN S.A. i Politechniki Śląskiej w ramach europejskiego programu M-ERA.NET 3 Call 2021. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie prac naukowych zmierzających do wzmocnienia europejskiej gospodarki i przemysłu dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

Budżet projektu:

Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 2 368 466,21
Koszt kwalifikowalny projektu ORLEN: 574 376,66
Całkowite dofinansowanie projektu: 2 023 840,22
Dofinansowanie projektu ORLEN: 229 750,67

Projekt realizowany w latach:

2022 - 2025