06.09.2021

„Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)” nr projektu: INEA/CEF/TRAN/M2019/2359474

PKN ORLEN S.A. realizuje projekt dotowany w ramach CEF Blending Facility pn. „Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)”.

Projekt obejmuje budowę dwóch ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach oraz jednej stacji mobilnej, na które wodór o jakości automotive dostarczany będzie z HUB Włoclawek znajdującego się na terenie Anwil SA we Włocławku.  

Po realizacji proponowanego projektu moce produkcyjne instalacji będą wynosiły ok. 2 x 170 kg H2/h, jednak jej konstrukcja modułowa pozwoli wraz ze wzrostem popytu na elastyczne zwiększanie produkcji, maksymalnie do 510 kg H2/h.

Zakres projektu zakłada budowę:

  • instalacji magazynowania wodoru umożliwiającej płynną pracę HUB-u, zakup bateriowozów tj. naczep do transportu wodoru,
  • infrastruktury załadunku paliwa do cystern (bateriowozów),
  • dwóch publicznych stacji tankowania wodoru w Katowicach oraz Poznaniu w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu,
  • kontenerowej mobilnej stacji wodorowej we Włocławku.

Planowana infrastruktura umożliwi tankowanie łącznie ponad 40 autobusów, a także samochodów osobowych i innych pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi.

Kwalifikowany koszt projektu: 9 985 580,00 EUR
Wysokość grantu: 1 997 116 EUR