06.09.2021

„Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)” nr projektu: INEA/CEF/TRAN/M2019/2359474

PKN ORLEN S.A. realizuje projekt dotowany w ramach CEF Blending Facility pn. „Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)”.

Projekt obejmuje budowę dwóch ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach oraz jednej stacji mobilnej, na które wodór o jakości automotive dostarczany będzie z HUB Włocławek znajdującego się na terenie Anwil SA we Włocławku.   

Aktualne informacje odnośnie działań projektowych:

 • Budowa instalacji magazynowania wodoru umożliwiającej płynną pracę HUB-u, zakup bateriowozów tj. naczep do transportu wodoru – Umowa z dostawcą bateriowozów podpisana; zgodnie z informacją od Wykonawcy, uzyskanie gotowości do wysyłki 6 trailerów nastąpi w okresie od 1.07 – 15.08.2023r., kompleksowo dostawa zostanie zrealizowana do końca 08.2023r
 • Budowa infrastruktury załadunku paliwa do cystern (bateriowozów) – Kontynuacja prac projektowych w poszczególnych branżach, w tym przeprowadzono analizę HAZOP i pozyskano zamienną Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Trwają prace wykonawcze/roboty na obiekcie w poniższym zakresie:
  • budynek administracyjny – zakończono montaż pokrycia dachowego, trwa montaż;
  • stolarki drzwiowej i okiennej, rozpoczęto roboty elewacyjne;
  • zakończono prace w zakresie instalacji sanitarnych;
  • prace w branży elektrycznej – w toku;
  • prace w branży telekomunikacyjnej – w toku;
  • konstrukcja estakady – zakończono montaż konstrukcji;
  • drogi – podbudowa/nasyp – w toku wzmocnienie podłoża gruntowego.  
 • Budowa dwóch publicznych stacji tankowania wodoru w Katowicach oraz Poznaniu w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu – Trwają prace projektowe w poszczególnych branżach, pozyskano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Poznania i Katowic, w trakcie pozyskiwanie Warunków Zabudowy i Pozwolenia na Budowę dla Poznania oraz Pozwolenia na Budowę dla Katowic. W kwietniu Wykonawca zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w obydwu lokalizacjach.
 • Budowa kontenerowej mobilnej stacji wodorowej we Włocławku – w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego wyłoniono preferred biddera  na realizację prac w formule EPC ( formuła „turnkey” tj. zaprojektuj i wybuduj). Trwa proces pozyskiwania decyzji korporacyjnych. Planowana data podpisania umowy z wykonawcą to II kwartał 2023.

 

Kwalifikowany koszt projektu: 9 985 580,00 EUR
Wysokość grantu: 1 997 116 EUR