Relacje Inwestorskie

Podstawowe informacje o obligacjach serii C


Podstawowe informacje o wyemitowanych obligacjach ORLEN S.A:

Seria C (ISIN: PLORLEN0000208)
Łączna wartość nominalna serii 1 000 000 000 PLN
Jednostkowa wartość nominalna 100 000PLN
Liczba wyemitowanych obligacji 10 000
Cena emisyjna równa wartości nominalnej
Oprocentowanie obligacji zmienne
WIBOR 6M + marża 0,9% p.a. *
Okres płatności odsetek półroczny
Data wykupu 22 grudnia 2025 roku
Sposób oferowania obligacji Oferta publiczna skierowana do inwestorów kwalifikowanych
Rynek notowań ASO GPW (Catalyst)
Zabezpieczenie brak
Dealerzy Bank Pekao S.A.
Santander Bank Polska S.A

 * Marża odsetkowa będzie powiązana z poziomem Ratingu ESG, tj. dla Ratingu ESG na poziomie BBB marża bazowa zostanie podwyższona o 5bps, a dla ratingu na poziomie BB lub niższym, marża bazowa zostanie podwyższona o 10bps     

Dni ustalenia praw do odsetek oraz dni płatności odsetek

Numer okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw do odsetek
dla danego okresu odsetkowego
Dzień płatności odsetek dla
danego okresu odsetkowego
1 14 czerwca 2021 r. 22 czerwca 2021 r.
2 14 grudnia 2021 r. 22 grudnia 2021 r.
3 13 czerwca 2022 r. 22 czerwca 2022 r.
4 14 grudnia 2022 r. 22 grudnia 2022 r.
5 14 czerwca 2023 r. 22 czerwca 2023 r.
6 14 grudnia 2023 r. 22 grudnia 2023 r.
7 14 czerwca 2024 r. 22 czerwca 2023 r.
8 14 grudnia 2024 r. 22 grudnia 2024 r.
9 12 czerwca 2025 r. 22 czerwca 2025 r.
10 12 grudnia 2025 r. 22 grudnia 2025 r.

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji: