Relacje Inwestorskie

Podstawowe informacje o obligacjach serii D


Podstawowe informacje o wyemitowanych obligacjach ORLEN S.A:

Seria D (ISIN: PLO037100016)
Łączna wartość nominalna serii 1 000 000 000 PLN
Jednostkowa wartość nominalna 100 000PLN
Liczba wyemitowanych obligacji 10 000
Oprocentowanie obligacji stałe
2,875% p.a.*
Okres płatności odsetek półroczny
Data wykupu 25 marca 2031 roku
Sposób oferowania obligacji Oferta publiczna skierowana do inwestorów kwalifikowanych
Rynek notowań emitent może wprowadzić obligacje na ASO GPW
Zabezpieczenie brak
Dealerzy Bank Pekao S.A.

 * Oprocentowanie jest powiązane z poziomem ratingu ESG Emitenta, tj. w przypadku ratingu ESG na poziomie BBB oprocentowanie będzie wynosić 2,975% p.a., a w przypadku ratingu ESG na poziomie BB lub niższym, oprocentowanie będzie wynosić 3,075% p.a. 

Dni ustalenia praw do odsetek oraz dni płatności odsetek

Numer okresu odsetkowego Dzień płatności odsetek dla danego okresu odsetkowego
1 25 września 2021 r.
2 25 marca 2022 r.
3 25 września 2022 r.
4 25 marca 2023 r.
5 25 września 2023 r.
6 25 marca 2024 r.
7 25 września 2024 r.
8 25 marca 2025 r.
9 25 września 2025 r.
10 25 marca 2026 r.
11 25 września 2026 r.
12 25 marca 2027 r.
13 25 września 2027 r.
14 25 marca 2028 r.
15 25 września 2028 r.
16 25 marca 2029 r.
17 25 września 2029 r.
18 25 marca 2030 r.
19 25 września 2030 r.
20 25 marca 2031 r.