Kluczowe technologie cyfrowe

“Sztuczna inteligencja ma potencjał do dostarczenia olbrzymich korzyści dla społeczeństwa, ale tylko jeśli wykorzystana jest odpowiedzialnie.” – to zdanie wypowiedział Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego. Podobnie jest z technologiami cyfrowymi – wykorzystywane w zrównoważony sposób, służą właściwym celom, takim jak dekarbonizacja.

Kluczowe technologie cyfrowe

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) - dostarczenie mocy obliczeniowych i usług z nimi powiązanych przez zewnętrznego dostawcę. Dane nie są przechowywane na własnych dyskach, lecz w zasobach zewnętrznych. Zwykle usługobiorca płaci tylko za faktycznie wykorzystane usługi, co obniża koszty operacyjne i pozwala wydajniej korzystać z infrastruktury. Eliminuje to konieczność zarządzania własnymi serwerami, instalowania oprogramowania czy zajmowania się jego administracją. Technologia ta umożliwia dostęp do dużych mocy obliczeniowych za ułamek ceny zakupu infrastruktury technicznej. 

Blockchain to rozproszone rejestry danych, przechowywanych w sposób uniemożliwiający ich manipulację. Blockchain pozwala na przesyłanie i przechowywanie informacji o transakcjach internetowych. Co ważne w kontekście zrównoważonego rozwoju, blockchain umożliwia śledzenie i rejestrowanie procesu powstawania produktu na wszystkich jego etapach, w sposób transparentny i wiarygodny. 

Rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality) to technologia, która łączy świat rzeczywisty z wirtualnym. Zazwyczaj wykorzystuje obraz z kamery, na który nakładana jest grafika 3D.

5G - standard technologii łączności mobilnej, będący następcą 4G. Założenia dotyczące parametrów, które ma spełnić, dadzą możliwość transmisji danych z minimalnym opóźnieniem i znacznie większą przepustowością, w porównaniu do obecnych technologii mobilnych. 

Internet rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) to system połączonych ze sobą urządzeń, które są wyposażone w czujniki, mają możliwość przetwarzania danych oraz wymianę informacji z innymi urządzeniami np. przez internet. 

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence) to zdolność maszyn do wykazywania ludzkich umiejętności, takich jak rozumowanie, uczenie się, planowanie i kreatywność. Umożliwia ona rozumienie wielu dostępnych danych (np. z czujników w zakładzie przemysłowym lub z kamery). Na podstawie tych danych tworzone są wzorce działania. AI zwiększa wydajność i produktywność przedsiębiorstwa przez automatyzację procesów lub zadań, które kiedyś wymagały wielu manualnych czynności i analiz. Sztuczna inteligencja może również nadawać sens danym, których skala wykracza poza możliwości interpretacji przez człowieka.

Przykłady: wirtualni asystenci, oprogramowanie do analizy obrazu, wyszukiwarki internetowe, systemy rozpoznawania mowy i twarzy: systemy wspomagające samochody autonomiczne, drony, internet rzeczy. 

Rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. 

Zobacz również