Transformacja modeli biznesowych

Transformacja modeli biznesowych pod wpływem technologii i celów zrównoważonego rozwoju.

Dzięki digitalizacji pojawiają się nowe modele biznesowe, które zmieniają reguły gry rynkowej - tworzą się nowe rynki wymagające uregulowania i nowe modele biznesowe na tradycyjnych rynkach. Zrównoważone modele biznesowe będą bardziej elastyczne i odporne na kryzys dzięki temu, że biznes wspomagany narzędziami cyfrowymi lepiej i szybciej będzie potrafił dostosować się do oczekiwań rynku.

Zrównoważone modele biznesowe będą bardziej elastyczne i odporne na kryzys dzięki temu, że biznes wspomagany narzędziami cyfrowymi lepiej i szybciej będzie potrafił dostosować się do oczekiwań rynku. Przedsiębiorstwa niespełniające wymogów ESG (środowiskowych, społecznych, zarządczych), będą miały utrudniony dostęp do finansowania.

Dzięki digitalizacji pojawiają się nowe modele biznesowe, które zmieniają reguły gry rynkowej - tworzą się nowe rynki wymagające uregulowania i nowe modele biznesowe na tradycyjnych rynkach, tak jak ma to miejsce na przykład na rynku energii.

Zrównoważone modele biznesowe będą bardziej odporne na zmiany rynkowe, będą ukierunkowane na realizację nie tylko celów marżowych, ale dzięki wsparciu cyfrowych narzędzi, będą realizować także cele ESG.

Najważniejszą cechą tych modeli będzie kryzysoodporność (antykruchość z ang. antifragile), gdyż dzięki wpisywaniu się w polityki klimatyczne będą odporniejsze na kryzysy i wspierane przez częste zmiany regulacyjne. Będą elastyczne dzięki dostosowaniu się do szybko zmieniającego się otoczenia. Dzięki zastosowaniu technologii możliwe będzie lepsze zarządzanie ryzykiem i redukcja kosztów.
 

Rewoloucja przemysłowa 5.0

Obecna rewolucja przemysłowa to większa współpraca pomiędzy człowiekiem, a maszyną oraz wykorzystanie technologii na rzecz ochrony środowiska.

Modele biznesowe oparte na ekonomii współdzielenia

Dzięki technologiom umożliwiającym przetwarzanie dużych zbiorów danych i szybką komunikację powstały nowe modele biznesowe oparte na ekonomii współdzielenia (z ang. sharing economy).

Digitalizacja a GOZ

Technologia napędza również rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy). To strategia rozwoju, która umożliwia wzrost dobrobytu przy jednoczesnym zmniejszeniu i optymalizacji zużycia zasobów.

Zobacz również