Modele biznesowe

Modele biznesowe oparte na zrównoważonym rozwoju mogą stanowić główne źródło wzrostu przedsiębiorstw. 

Firmy, które już dziś działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, nie tylko osiągają lepsze wyniki finansowe, ale też są lepiej oceniane przez światowe agencje ratingowe.

Accenture oceniło wskaźniki, które decydują o sukcesie biznesów. Według przeanalizowanych danych, przedsiębiorstwa osiągające wysokie wskaźniki zrównoważonego rozwoju generują 2-3-krotnie wyższe stopy zwrotu dla akcjonariuszy niż przedsiębiorstwa, które nie uwzględniają zrównoważonego rozwoju w swoich strategiach biznesowych.

Podwójna transformacja jest podwójnie opłacalna

Według analiz i doświadczeń Accenture, firmy prowadzące tzw. Podwójną Transformację, mają 2,5-krotnie wyższą szansę na to, by należeć do grupy Liderów Jutra. Podwójna Transformacja to proces łączący zmiany w kierunku zrównoważonego biznesu z aspektami transformacji cyfrowej.

W dekadzie po 2010 roku wiodącym trendem biznesowym było wdrażanie technologii cyfrowych. Od 2021 roku kluczowym zjawiskiem jest budowa modeli biznesowych wpisujących się w priorytety zrównoważonego rozwoju. Na świecie przybywa przykładów firm łączących transformację cyfrową i zrównoważoną transformację – firmy przechodzące podwójną transformację (ang. Twin Transformers).

Przeprowadzono badanie wśród ponad 4000 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej na świecie, w tym w Polsce. Najwyższe dla nich priorytety strategiczne w perspektywie następnych trzech lat będą stanowiły: przyspieszenie transformacji cyfrowej oraz zrównoważony rozwój biznesu.

Większość europejskich firm jest dobrze przygotowana do dołączenia do podwójnej transformacji. Potrzebne są im jednak nowe modele biznesowe, które pozwolą przygotować się na wyzwania po 2030 roku, w tym dążenie do neutralności emisyjnej.

Kluczem do sukcesu w transformacji energetycznej jest cyfryzacja, bez niej nie da się osiągnąć ambitnych celów klimatycznych

Liderzy Jutra to firmy o tzw. zwinnym podejściu do zarządzania organizacją (ang. Agile). Mają wysokie kompetencje zarówno w obszarze szybkiego podejmowania decyzji, elastyczności dokonywania zmian, świadomego podejmowania ryzyka oraz efektywności ekonomicznej, co potwierdziło się w czasie kryzysu. Strategie zrównoważonej transformacji zwiększają odporność modeli biznesowych zarówno na zmiany klimatu, jak i kryzysy rynkowe.

Połączenie transformacji cyfrowej z transformacją w oparciu o cele związane ze zrównoważonym rozwojem (Podwójna Transformacja – Twin Transformation) pozwoli na zwiększanie efektywności przy jednoczesnym osiąganiu neutralności emisyjnej.

Zaawansowana technologia może odegrać kluczową rolę w wysiłkach na rzecz przyspieszenia postępu w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. We wspólnym badaniu dyrektorów generalnych UNGC-Accenture Strategy, trzy czwarte respondentów wskazało, że inwestują w technologie cyfrowe, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. Najważniejsze pięć z nich to Big Data, AI, IoT, Technologie chmurowe oraz Blockchain.

Zobacz również