O firmie

Fundacja ANWIL dla Włocławka

Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera realizację projektów mających na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawę stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, a także ochronę i promocję zdrowia.


W ciągu 6 lat istnienia Fundacja przekazała ponad 7,5 mln zł na realizację 639 projektów społecznych oraz przyznała uzdolnionej młodzieży z lokalnych szkół 241 stypendiów naukowych. Statystycznie pomocą fundacji objęty został każdy mieszkaniec Włocławka - ponad 101 tys. beneficjentów w kilkuletniej historii działalności instytucji. Do kluczowych programów realizowanych przez Fundację należą: Konkurs Grantowy Fundacji „Budujemy mosty” mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, „Wakacje z Fundacją”, „Wybieram sport”, „Uczę się z ANWILEM”, program stypendialny „Primi inter Pares” i „Młodzi z ANWILEM”.