Dywidenda

W ramach przyjętej w listopadzie 2020 roku Strategii Grupy ORLEN na lata 2021-2030 polityka dywidendowa zakłada minimum 3,50 PLN na 1 akcję za rok 2020 oraz utrzymanie lub wzrost dywidendy w kolejnych latach.

dywidenda za rok ​ wysokość dywidendy w zł % zysku netto przeznaczony na dywidendę ​ dzień prawa do dywidendy ​ ​dzień wypłaty dywidendy ​
​łącznie na jedną akcję
​1999 ​​21 008 856,85​ 0,05 3,30% 31 maja 2000 roku 15 czerwca 2000 roku
2000 ​21 008 856,85 0,05 3,00% 31 maja 2001 roku 3 lipca 2001 roku
2001 ​50 421 256,44 0,12 20,30% 17 lipca 2002 roku 1 sierpnia 2002 roku
2002 ​58 824 799,18 0,14 15,40% 1 sierpnia 2003 roku 2 września 2003 roku
2003 ​278 010 889,65 0,65 29,80% 2 sierpnia 2004 roku 1 września 2004 roku
2004* ​911 020 299,93 2,13 40% 1 sierpnia 2005 roku 1 września 2005 roku 1,07 zł / akcję
1 grudnia 2005 roku 1,06 zł / akcję
2005** ​- - - - -
2006** ​- - - - -
2007 ​692 888 678,82  1,62 25,11% 1 sierpnia 2008 roku 1 września 2008 roku
2008** ​- - - - -
2009** ​- - - - -
2010** ​- - - - -
2011** ​- - - - -
2012 ​641 563 591,50 1,50 30,15% 26 lipca 2013 roku 13 sierpnia 2013 roku
2013 ​615 901 047,84 1,44 99,71% 16 czerwca 2014 roku 8 lipca 2014 roku
2014 ​705 719 950,65 1,65 - *** 16 czerwca 2015 roku 8 lipca 2015 roku
​2015 855 418 122,00 ​2,00 ​81,66% 15 lipca 2016 roku 5 sierpnia 2016 roku​
​2016 ​1 283 127 183,00 ​3,00 ​23,92% ​14 lipca 2017 roku ​4 sierpnia 2017 roku
​2017 ​1 283 127 183,00 ​3,00 ​21,03% ​20 lipca 2018 roku ​3 sierpnia 2018 roku
​2018 1 496 981 713,50 ​3,50 ​27,55% ​22 lipca 2019 roku ​5 sierpnia 2019 roku​
​2019 ​427 709 061,00 ​1,00 ​8,88% ​14 lipca 2020 roku ​28 lipca 2020 roku
​2020 ​1 496 981 713,50 ​3,50 ​- ***​ ​22 lipca 2021 roku ​5 sierpnia 2021 roku

* wypłata dywidendy za 2004 rok przez PKN ORLEN S.A. nastąpiła w dwóch ratach: 1 września 2005r i 1 grudnia 2005r.
** Spółka nie wypłaciła dywidendy za lata 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 i 2011.
*** Dywidenda wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych. 

Informacje podstawowe

Dywidenda
Jest to część zysku netto wypracowanego przez spółkę za dany rok obrotowy, jaka przypada do podziału pomiędzy jej akcjonariuszy. Wysokość dywidendy, dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustalają akcjonariusze podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Informacja na temat propozycji Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty prezentowana jest zawsze w rocznym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A.

Rekomendacja Zarządu PKN ORLEN S.A. przedstawiana jest Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmuje ostateczną decyzję w tej kwestii.

 

Dzień prawa do dywidendy
Jest to dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Tylko osoby posiadające w tym dniu akcje spółki mają prawo do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy.

Dzień wypłaty dywidendy
Jest to dzień, w którym następuje przekazanie dywidendy akcjonariuszom spółki.

​ ​​​

NASZE MARKI