DLA BIZNESU

Poliglikole etylenowe


Charakterystyka

Poliglikole etylenowe otrzymujemy w wyniku zmieszania nieoczyszczonych frakcji powstających w trakcie procesu produkcji glikoli etylenowych. Jest to mieszanina glikoli etylenowych głównie DEG i TEG. Ponadto poliglikol może zawierać zanieczyszczenia mechaniczne i mineralne (sole).

Zastosowanie

Surowiec do sporządzania preparatów niezamarzających i do podnoszenia lepkości cieczy specjalistycznych. Znajduje zastosowanie w przypadkach gdzie czystość używanego glikolu nie jest szczególnie wymagana.

Wymagania

Wymagania Jednostka Wartości
Stan skupienia - ciecz
Barwa - od żółtego
do brązowego
Zawartość glikoli, min. % (m/m) 90
Suma zawartości wody i pozostałości po spopieleniu,
max.
% (m/m) 10
Gęstość względna (d20/20) w temperaturze 20oC - od 1,12
do 1,18

Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Karolina Mazurowska

Telefon: 

+48 24 256 78 42
+48 605 171 577

E-mail:

Zakup hurtowy