DLA BIZNESU

Poliglikole etylenowe


Glikole polietylenowe otrzymywane są poprzez mieszanie nieoczyszczonych frakcji glikoli powstających w procesie produkcji glikolu etylenowego. Jest to mieszanina glikoli monoetylenowych (MEG)dietylenowych (DEG), trietylenowych (TEG), tetraetylenowego oraz niewielkiej ilości glikoli wyższych.

Zastosowanie

Poliglikol etylenowy stosowany jest do sporządzania preparatów niezamarzających i do podnoszenia lepkości cieczy specjalistycznych.

Specyfikacje

Właściwości Jednostka Wartości Metoda badań
Zawartość glikoli, min. % (m/m) 90 ASTM E 2409
Suma zawartości wody i pozostałości po spopieleniu,
max.
% (m/m) 10 PN-ISO 760
PN-EN ISO 6245
Gęstość względna w temperaturze 20oC (d20/20) 1,12 - 1,18 ASTM D 4052

Kontakt handlowy

Karolina Mazurowska

Telefon: 

+48 24 256 78 42
+48 605 171 577

E-mail:

Skontaktuj się z nami