20.09.2022

ORLEN dla naukowców z pomysłami

Kilkadziesiąt wspólnych programów i projektów badawczych, coroczne programy stażowe dla ok. 50 absolwentów polskich uczelni, ponad 30 doktoratów wdrożeniowych pracowników firmy to wyraz intensywnego zaangażowania ORLEN we współpracę ze światem nauki. 

Liczba  projektów badawczo-rozwojowych ORLEN systematycznie rośnie - z 40 do 87 w ciągu ostatnich 5 lat. Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach Koncern otrzymał tytuł Lidera Innowacji 2022 oraz nagrody za swoje nowatorskie rozwiązania. Grand Prix Targów oraz Nagrodę Platynową za najlepszy wynalazek w branży otrzymał projekt KORMON - czujnik online do pomiaru szybkości korozji opracowany we współpracy z Politechniką Gdańską. Złotym Medalem i Nagrodą Specjalną Polskiego Urzędu Patentowego wyróżniono z kolei projekt CO-BIO, czyli innowacyjną technologię jednoczesnego przetwarzania frakcji ropy i olejów roślinnych  tłuszczów zwierzęcych.

Innovation Day – miej wpływ na programy konkursów grantowych NCBR

Czas transformacji energetycznej  wymaga wsparcia naukowego w pracach nad nowymi technologiami chroniącymi środowisko. Firma poszukuje inspiracji poprzez cykliczne spotkania z uczelniami i instytutami badawczymi w ramach projektu Innovation Day. warsztat z naukowcami wybranej jednostki, podczas których prezentują oni zespołowi ORLEN swoje portfolio badawcze. Rocznie takich spotkań odbywa się nawet kilkanaście. W bezpośrednich relacjach z naukowcami rodzą się pomysły i koncepcje nowych prac i projektów,, które organizwraz z NCBR w ramach programu NEON, w obszarze technologii bio i dekarbonizacji.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku – dostępna infrastruktura badawcza

Ważny element otwartości na współpracę z nauką stanowi Centrum Badawczo-Rozwojowe ORLEN. Zakończyła się właśnie kolejna faza budowania jego potencjału podczas której  ponad 80 stanowisk laboratoryjnych (w tym do testowania paliw) instalację komponowania asfaltów instalację biokomponentów. W hali pilotaży stanęły cztery instalacje otrzymywania składników paliw i surowców do produkcji polimerów. Finaliz nad wykorzystaniem nowych komponentów do paliw i asfaltów.

Centrum B+R zapewnia wyjątkową przestrzeń architektoniczną wraz z dostępem do infrastruktury i pełnego wachlarza mediów. To pozwala na prowadzenie badań w warunkach zwykle rzadko osiągalnych w świecie nauki. Jednym z ważnych rozwiązań, które będzie wkrótce testowane jest zagospodarowanie dwutlenku węgla do polimerów. W tym zakresie uzyskano już zgłoszenie patentowe.

Systemy monitorowania i przeciwdziałania korozji - dotacje od października

Na pozyskanie nowatorskich rozwiązań ukierunkowany jest również program NEON, Wspólne Przedsięwzięcie ORLEN i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Partnerzy programu przeznaczyli budżet 200 mln PLN na finansowanie w latach 2022-2027 projektów badawczych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Zakończypierwszy konkurs w ramach technologii biowodoru, paliw lotniczych i biomasy, jako alternatywnego surowca. Kolejny konkurs, który zostanie ogłoszony w październiku będzie  Przemysł 4.0 w zakresie systemów monitorowania i przeciwdziałania korozji.

Masz pomysł na magazynowanie energii - zgłoś się

Za swoją misję Koncern uznaje także inspirowanie świata nauki do budowania polskiej myśli technologicznej w zakresie nowych technologii powiązanych z transformacją energetyczną. Dlatego zainicjował projekt konferencji autorskich w tematach istotnych z procesowego i biznesowego punktu widzenia. W ubiegłym roku z sukcesem zorganizowano pierwsze wydarzenie promujące badania i wdrożenia w zakresie rozwiązań Carbon Capture and Utilization pod nazwą „eco2nference” z udziałem prelegentów z różnych krajów Europy, Parlamentu Europejskiego, Kancelarii Prezydenta RP, uczelni polskich i zagranicznych, stowarzyszenia CO2 Value Europe, firm technologicznych i przemysłu wdrażającego najnowsze technologie w tej dziedzinie. Wnioski z tego wydarzenia wskazują, że temat CCU jest przedmiotem intensywnego zainteresowania na całym świecie, a poszukiwania badawcze nowych ścieżek zagospodarowania CO2 spędzają sen z powiek naukowcom i przedsiębiorcom, ale też ustawodawcom krajowym i na poziomie UE. W listopadzie tego roku odbędzie się kolejna konferencja z tego cyklu, tym razem poświęcona badaniom, wyzwaniom i perspektywom elektrochemicznego magazynowania energii.

ORLEN Skylight Accelerator

Przełomowych rozwiązań firma poszukuje też poprzez ORLEN Skylight Accelerator, który jest ukierunkowany na współpracę ze startupami z całego świata, oferującymi innowacyjne technologie, gotowe do przetestowania w warunkach pracy koncernu. Z ponad 220 zgłoszeń od startupów, które w ubiegłym roku odpowiedziały na prawie 60 wyzwań biznesowych i technologicznych ORLEN zdecydował się na obiecującą współpracę z 11 z nich. 

Wszystko na rzecz neutralności klimatycznej

Współpraca międzysektorowa, a taką jest relacja biznes-nauka, jest niewątpliwie kluczem do sukcesu obydwu stron. Biznes wspiera finansowanie rozwoju naukowych koncepcji, otrzymując w zamian nowatorskie rozwiązania skrojone na swoją miarę oraz wykształcone kierunkowo kadry. Zwiększanie jej skuteczności wymaga jednak „urynkowienia” nauki by mogła ona proponować opłacalne rozwiązania, możliwe do zintegrowania z istniejącymi procesami technologicznymi oraz uwzgledniające potencjał rynku. 

ORLEN jako reprezentant multienergetycznego biznesu jest otwarty na nowatorskie pomysły, które oferują zwiększenie dynamiki przemian , a także zdolnych ludzi gotowych dołączyć do kadry koncernu by wesprzeć swoja wiedzą i doświadczeniem jego rozwój.

Ważny punkt odniesienia, który kształtuje współpracę ORLEN z partnerami naukowymi i jednostkami badawczymi, stanowi Strategiczna Agenda Badawcza Koncernu (SAB), która jest dokumentem wykonawczym dla Strategii Grupy ORLEN 2030. Dokument operacjonalizuje przyjęte główne kierunki i założenia strategiczne, dotyczące rozwoju działalności B+R+I w Grupie ORLEN. SAB porządkuje realizowane i planowane projekty B+R+I w logiczne jednostki – domeny i programy badawcze (w SAB zdefiniowano 9 domen i 66 programów). Efektywność realizacji założeń SAB została zapewniona poprzez nadanie odpowiedniej struktury odpowiedzialności i nadzoru – do każdego rogramu został przypisany ider odpowiedzialny za realizację wyznaczonych w ramach programu celów. 

W ramach operacjonalizacji SAB zostały również zaplanowane nakłady na działalność B+R+I, które zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii 2030, do roku 2030 wyniosą ok. 3 mld PLN. Zaplanowane kwoty obejmują wydatki na rozwój portfela projektów B+R+I oraz inwestycje w narzędzia pozyskiwania i rozwoju innowacji, niezbędne do realizacji programów i projektów SAB (Centrum Badawczo-Rozwojowe, fundusz ORLEN VC oraz programy akceleracyjne dla startupów)

Poznaj pracowników Centrum Badawczo Rozwojowego

Tomasz Zieliński- Jakość paliwa ma znaczenie  

Ryszard Książek- Przyszłość paliwa wodorowego

Bartłomiej Samardakiewicz- Poznaj jak rozumiemy recycling chemiczny

Bądź na bieżąco z ofertami pracy w ORLEN:

Strona www: https://www.orlen.pl/pl/kariera

Facebook: https://www.facebook.com/orlenkariera