20.09.2022

PKN ORLEN dla naukowców z pomysłami

Kilkadziesiąt wspólnych programów i projektów badawczych, coroczne programy stażowe dla ok. 50 absolwentów polskich uczelni, ponad 30 doktoratów wdrożeniowych pracowników firmy to wyraz intensywnego zaangażowania PKN ORLEN we współpracę ze światem nauki. 

Liczba  projektów badawczo-rozwojowych PKN ORLEN systematycznie rośnie - z 40 do 87 w ciągu ostatnich 5 lat. Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach Koncern otrzymał tytuł Lidera Innowacji 2022 oraz nagrody za swoje nowatorskie rozwiązania. Grand Prix Targów oraz Nagrodę Platynową za najlepszy wynalazek w branży otrzymał projekt KORMON - czujnik online do pomiaru szybkości korozji opracowany we współpracy z Politechniką Gdańską. Złotym Medalem i Nagrodą Specjalną Polskiego Urzędu Patentowego wyróżniono z kolei projekt CO-BIO, czyli innowacyjną technologię jednoczesnego przetwarzania frakcji ropy i olejów roślinnych  tłuszczów zwierzęcych.

Innovation Day – miej wpływ na programy konkursów grantowych NCBR

Czas transformacji energetycznej  wymaga wsparcia naukowego w pracach nad nowymi technologiami chroniącymi środowisko. Firma poszukuje inspiracji poprzez cykliczne spotkania z uczelniami i instytutami badawczymi w ramach projektu Innovation Day. warsztat z naukowcami wybranej jednostki, podczas których prezentują oni zespołowi PKN ORLEN swoje portfolio badawcze. Rocznie takich spotkań odbywa się nawet kilkanaście. W bezpośrednich relacjach z naukowcami rodzą się pomysły i koncepcje nowych prac i projektów,, które organizwraz z NCBR w ramach programu NEON, w obszarze technologii bio i dekarbonizacji.

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku – dostępna infrastruktura badawcza

Ważny element otwartości na współpracę z nauką stanowi Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN ORLEN. Zakończyła się właśnie kolejna faza budowania jego potencjału podczas której  ponad 80 stanowisk laboratoryjnych (w tym do testowania paliw) instalację komponowania asfaltów instalację biokomponentów. W hali pilotaży stanęły cztery instalacje otrzymywania składników paliw i surowców do produkcji polimerów. Finaliz nad wykorzystaniem nowych komponentów do paliw i asfaltów.

Centrum B+R zapewnia wyjątkową przestrzeń architektoniczną wraz z dostępem do infrastruktury i pełnego wachlarza mediów. To pozwala na prowadzenie badań w warunkach zwykle rzadko osiągalnych w świecie nauki. Jednym z ważnych rozwiązań, które będzie wkrótce testowane jest zagospodarowanie dwutlenku węgla do polimerów. W tym zakresie uzyskano już zgłoszenie patentowe.

Systemy monitorowania i przeciwdziałania korozji - dotacje od października

Na pozyskanie nowatorskich rozwiązań ukierunkowany jest również program NEON, Wspólne Przedsięwzięcie PKN ORLEN i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Partnerzy programu przeznaczyli budżet 200 mln PLN na finansowanie w latach 2022-2027 projektów badawczych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Zakończypierwszy konkurs w ramach technologii biowodoru, paliw lotniczych i biomasy, jako alternatywnego surowca. Kolejny konkurs, który zostanie ogłoszony w październiku będzie  Przemysł 4.0 w zakresie systemów monitorowania i przeciwdziałania korozji.

Masz pomysł na magazynowanie energii - zgłoś się

Za swoją misję Koncern uznaje także inspirowanie świata nauki do budowania polskiej myśli technologicznej w zakresie nowych technologii powiązanych z transformacją energetyczną. Dlatego zainicjował projekt konferencji autorskich w tematach istotnych z procesowego i biznesowego punktu widzenia. W ubiegłym roku z sukcesem zorganizowano pierwsze wydarzenie promujące badania i wdrożenia w zakresie rozwiązań Carbon Capture and Utilization pod nazwą „eco2nference” z udziałem prelegentów z różnych krajów Europy, Parlamentu Europejskiego, Kancelarii Prezydenta RP, uczelni polskich i zagranicznych, stowarzyszenia CO2 Value Europe, firm technologicznych i przemysłu wdrażającego najnowsze technologie w tej dziedzinie. Wnioski z tego wydarzenia wskazują, że temat CCU jest przedmiotem intensywnego zainteresowania na całym świecie, a poszukiwania badawcze nowych ścieżek zagospodarowania CO2 spędzają sen z powiek naukowcom i przedsiębiorcom, ale też ustawodawcom krajowym i na poziomie UE. W listopadzie tego roku odbędzie się kolejna konferencja z tego cyklu, tym razem poświęcona badaniom, wyzwaniom i perspektywom elektrochemicznego magazynowania energii.

ORLEN Skylight Accelerator

Przełomowych rozwiązań firma poszukuje też poprzez ORLEN Skylight Accelerator, który jest ukierunkowany na współpracę ze startupami z całego świata, oferującymi innowacyjne technologie, gotowe do przetestowania w warunkach pracy koncernu. Z ponad 220 zgłoszeń od startupów, które w ubiegłym roku odpowiedziały na prawie 60 wyzwań biznesowych i technologicznych PKN ORLEN zdecydował się na obiecującą współpracę z 11 z nich. 

Wszystko na rzecz neutralności klimatycznej

Współpraca międzysektorowa, a taką jest relacja biznes-nauka, jest niewątpliwie kluczem do sukcesu obydwu stron. Biznes wspiera finansowanie rozwoju naukowych koncepcji, otrzymując w zamian nowatorskie rozwiązania skrojone na swoją miarę oraz wykształcone kierunkowo kadry. Zwiększanie jej skuteczności wymaga jednak „urynkowienia” nauki by mogła ona proponować opłacalne rozwiązania, możliwe do zintegrowania z istniejącymi procesami technologicznymi oraz uwzgledniające potencjał rynku. 

PKN ORLEN jako reprezentant multienergetycznego biznesu jest otwarty na nowatorskie pomysły, które oferują zwiększenie dynamiki przemian , a także zdolnych ludzi gotowych dołączyć do kadry koncernu by wesprzeć swoja wiedzą i doświadczeniem jego rozwój.

Ważny punkt odniesienia, który kształtuje współpracę PKN ORLEN z partnerami naukowymi i jednostkami badawczymi, stanowi Strategiczna Agenda Badawcza Koncernu (SAB), która jest dokumentem wykonawczym dla Strategii Grupy ORLEN 2030. Dokument operacjonalizuje przyjęte główne kierunki i założenia strategiczne, dotyczące rozwoju działalności B+R+I w Grupie ORLEN. SAB porządkuje realizowane i planowane projekty B+R+I w logiczne jednostki – domeny i programy badawcze (w SAB zdefiniowano 9 domen i 66 programów). Efektywność realizacji założeń SAB została zapewniona poprzez nadanie odpowiedniej struktury odpowiedzialności i nadzoru – do każdego rogramu został przypisany ider odpowiedzialny za realizację wyznaczonych w ramach programu celów. 

W ramach operacjonalizacji SAB zostały również zaplanowane nakłady na działalność B+R+I, które zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii 2030, do roku 2030 wyniosą ok. 3 mld PLN. Zaplanowane kwoty obejmują wydatki na rozwój portfela projektów B+R+I oraz inwestycje w narzędzia pozyskiwania i rozwoju innowacji, niezbędne do realizacji programów i projektów SAB (Centrum Badawczo-Rozwojowe, fundusz ORLEN VC oraz programy akceleracyjne dla startupów)

Poznaj pracowników Centrum Badawczo Rozwojowego

Tomasz Zieliński- Jakość paliwa ma znaczenie  

Ryszard Książek- Przyszłość paliwa wodorowego

Bartłomiej Samardakiewicz- Poznaj jak rozumiemy recycling chemiczny

Bądź na bieżąco z ofertami pracy w PKN ORLEN:

Strona www: https://www.orlen.pl/pl/kariera

Facebook: https://www.facebook.com/orlenkariera