O firmie

Biologiczne i biochemiczne technologie otrzymywania wodoru

Dążenie do neutralności klimatycznej poprzez zmniejszanie śladu węglowego produktów jest jednym z celów polityki Unii Europejskiej. Zróżnicowanie surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych nie tylko zabezpiecza bezpieczeństwo gospodarcze, ale również poprzez wykorzystywanie surowców pochodzenia biologicznego może przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych. Wodór, jeden z najważniejszych komponentów w przemyśle paliwowym i chemicznym, produkowany w tradycyjny sposób z gazu ziemnego, obciążony jest wysoką emisyjnością CO2. Z kolei znane już technologie produkcji niskoemisyjnego, „zielonego” wodoru wymagają wciąż dużych nakładów finansowych i dostarczenia dużych ilości równie „zielonej” energii z wiatru lub słońca, co powoduje, że te rozwiązania w skali przemysłowej nie są jeszcze wystarczająco efektywne i opłacalne. Z tego powodu trwają nieustanne poszukiwania surowców i technologii do wytwarzania wodoru o zerowym lub możliwie najniższym śladzie węglowym.

W ramach konkursu poszukujemy więc nowych technologii wytwarzania „zielonego” wodoru przy wykorzystaniu procesów biologicznych i biochemicznych. Surowcem w procesie powinna być biomasa odpadowa lub będąca produktem ubocznym m.in. przetwórstwa rolno-spożywczego, dostępna na rodzimym rynku. Przedstawione rozwiązania powinny uwzględniać etap oczyszczania wodoru wraz ze wskazaniem kierunków jego zagospodarowania.