O firmie

Technologie produkcji biokomponentów zaawansowanych

z wykorzystaniem surowców wskazanych w Aneksie IXA do dyrektywy RED II i prognozowanych zmian w zapisach dyrektywy RED III

Dążenie do neutralności emisyjnej silnie determinuje funkcjonowanie przemysłu biokomponentów i paliw alternatywnych w Polsce, jak również kierunki jego rozwoju. Polityka Unii Europejskiej wyznacza cele i poziomy zużycia odnawialnych źródeł energii, ale wprowadza też zmiany w obszarze nadzoru zrównoważonej produkcji biokomponentów. Producenci, wytwórcy czy dystrybutorzy paliw są zobowiązani do wprowadzania coraz większych ilości biokomponentów w oferowanych produktach. Wyzwanie stanowi zapewnienie w skali przemysłowej, odpowiedniej jakości biosurowców oraz dostosowanych do nich technologii przerobu, w celu uzyskania „zielonych” produktów o powtarzalnych i porównywalnie wysokich parametrach, jak ze standardowych surowców kopalnych.

Zagadnienie konkursowe obejmuje nowe lub udoskonalone technologie produkcji biokomponentów zaawansowanych z wykorzystaniem surowców wskazanych w dyrektywach UE, nie konkurujących z żywnością dla ludzi czy zwierząt. Z punktu widzenia realizacji tematu należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: dostępność surowców w skali przemysłowej, technologie ich wstępnego przetworzenia w celu wprowadzenia na instalacje oraz dalszego przetwarzania do biokomponentów do oleju napędowego, benzyn lub paliwa lotniczego JET czy też metody oceny jakości surowców, produktów wraz z oceną śladu węglowego całego ciągu produkcyjnego, zgodnie z przepisami znajdującymi się w obecnych, jaki i przyszłych dyrektywach UE.