O firmie

Systemy produkcji i selekcji biomasy z wykorzystaniem offset CO2

Spełnienie celów klimatycznych i przyszłe zmiany w regulacjach UE będzie wymagało coraz większego udziału surowców i komponentów pochodzenia biologicznego dla przemysłu paliwowego, chemicznego czy sektora energii. Obecne regulacje już wykluczają surowce roślinne konkurujące z żywnością. Tym samym jeszcze dziś obecne w naszym krajobrazie uprawy, np. rzepaku, w istotnej części dedykowane produkcji z oleju rzepakowego biokomponentu do oleju napędowego zmienią swoje przeznaczenie.

Rafinerie będą potrzebowały innego rodzaju surowca, z którego możliwe będzie wyprodukowanie bezpiecznych, wysokojakościowych biokomponentów do paliwa. Dodatkowo takie uprawy nie mogą zakłócać równowagi ekologicznej, co oznacza wykorzystanie słabszych jakościowo gruntów, a także zminimalizowanie nawożenia i wykorzystania wody. Jednocześnie liczba takich upraw powinna być na tyle duża, by zapewnić surowiec biomasowy w skali przemysłowej.

Celem konkursu w zakresie tego zagadnienia jest wyselekcjonowanie odpowiednich roślin spełniających wskazane warunki, a także optymalnego dla celów przemysłowych źródła biomasy, której skład chemiczny nie będzie rodził ryzyka dla późniejszych procesów rafineryjnych czy petrochemicznych.

Przy doborze i badaniach rodzajów biomasy należy wziąć pod uwagę, że zanim trafią do przemysłu paliwowego będą wcześniej poddawanie takim procesom chemicznym, jak piroliza, zgazowanie, ekstrakcja czy inne. Ważna jest też optymalizacja zużycia nawozów czy wody w kontekście wzrostu wydajności uprawy z jednostki areału. Istotną rzeczą jest też zbadanie wpływu dodatkowo dozowanego dwutlenku węgla na intensywność wzrostu oraz skład chemiczny rośliny. Dobór odpowiednich warunków magazynowania rośliny w warunkach polowych i u przetwórcy oraz kwestia logistyki dostaw również mają duże znaczenie.