Wyzwania

Aby przyspieszyć wykrywanie awarii urządzeń i instalacji przemysłowych oraz zapewnić zgodności ze środowiskowymi normami hałasu, poszukujemy rozwiązania, które pomagałoby lokalizować źródła ponadnormatywnych źródeł dźwięku na terenie elektrociepłowni. System powinien być zdolny do pracy na częstotliwościach słyszalnych w warunkach zewnętrznych (w tym w sezonie zimowym). Nie wymagamy dokładnego wskazania poziomu dB, a jedynie wychwytywania i mapowania źródeł ponadnormatywnych źródeł dźwięku takich jak wydmuchy z awaryjnych upustów technologicznych i zaworów bezpieczeństwa oraz piski i dźwięki wskazujące na anomalie mechaniczne. Jesteśmy otwarci na różne sposoby wskazywania lokalizacji ponadnormatywnych źródeł dźwięku, w tym wykorzystania obrazu z kamer lub cyfrowych map 3D.

Poszukujemy narzędzia do skutecznej, taniej i bezpiecznej metody lokalizacji nieszczelności w układach wodorowych oraz próżniowych. W szczególności interesują nas przepływy i nieszczelności w instalacjach podziemnych.

Poszukujemy zaawansowanego systemu, który umożliwi analizę wypadków, incydentów i innych zagrożeń bezpieczeństwa (np. pożary, awarie sprzętu, poważne wypadki przemysłowe klasyfikowane zgodnie z dyrektywą SEVESO, straty produkcyjne czy utraty surowców). System powinien umożliwić integrację różnorodnych istniejących baz danych w jednolitą platformę. Platforma ta umożliwiłaby analizę interakcji między zidentyfikowanymi zagrożeniami, zdarzeniami nadzwyczajnymi oraz podjętymi działaniami naprawczymi. Naszym celem jest rozwój kompleksowej bazy wiedzy o potencjalnych ryzykach związanych z konkretnymi urządzeniami przemysłowymi, która będzie oparta o wnioski z badań incydentów historycznych. Zgromadzona dokumentacja na temat incydentów składa się prostych opisów i klasyfikacji, kompleksowych raportów śledczych, analiz bezpieczeństwa procesowego oraz wniosków. Całość jest dostępna w bieżących i historycznych bazach danych (Access, dokumenty cyfrowe i skany, zdjęcia, diagramy oraz baza danych aplikacji webowej). Szczególny potencjał dostrzegamy w wykorzystaniu technologii takich jak sztuczna inteligencja, wizja komputerowa, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) oraz systemach OCR.

Poszukujemy narzędzia do tworzenia i analizy planów sytuacyjnych, które wesprze Zakładową Straż Pożarną w organizacji ćwiczeń. System powinien umożliwić opracowywania planów sytuacyjnych na mapie Zakładu uwzględniającej wszystkie istotne obiekty infrastruktury. Zależy nam na sprawnym tworzeniu zdarzeń objętych scenariuszem oraz planów taktycznych dla uczestniczyć jednostek. Dodatkowym atutem będzie możliwość wsparcia procesu omawiania i analizy działań po zakończonych ćwiczeniach.