Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje


Raporty bieżące

 • Nr 28/2021 27-05-2021

  Podsumowanie emisji euroobligacji serii A

 • Nr 27/2021 24-05-2021

  Inwestycja rozbudowy kompleksu olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • Nr 26/2021 24-05-2021

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej inwestycji rozbudowy kompleksu olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • Nr 25/2021 21-05-2021

  Zatwierdzenie warunków emisji euroobligacji

 • Nr 24/2021 18-05-2021

  Porozumienie między PKN ORLEN S.A. a Energa S.A. dotyczące współpracy przy budowie elektrowni CCGT w Ostrołęce

 • Nr 23/2021 13-05-2021

  Ustanowienie programu emisji średnioterminowych euroobligacji

 • Nr 22/2021 12-05-2021

  Umowa o współpracy pomiędzy PKN ORLEN S.A., a Grupą LOTOS S.A., PGNiG S.A., oraz Skarbem Państwa dotycząca przejęcia kontroli przez PKN ORLEN S.A. nad Grupą LOTOS S.A. oraz PGNiG S.A.

 • Nr 21/2021 12-05-2021

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zatwierdzenia i przekazania umowy o współpracy pomiędzy PKN ORLEN S.A., a Grupą LOTOS S.A., PGNiG S.A., oraz Skarbem Państwa dotycząca przejęcia kontroli przez PKN ORLEN S.A. nad Grupą LOTOS S.A. oraz PG

 • Nr 20/2021 10-05-2021

  Złożenie do Prezesa UOKiK wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad spółką PGNiG S.A.

 • Nr 19/2021 05-05-2021

  Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ORLEN Południe S.A. a PGNiG S.A. w sprawie analizy możliwości realizacji wspólnej inwestycji w zakresie produkcji, obrotu oraz wykorzystania biometanu

 • Nr 18/2021 29-04-2021

  Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 27 maja 2021 roku

 • Nr 17/2021 29-04-2021

  Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 27.05.2021 roku

 • Nr 16/2021 29-04-2021

  Rozpoczęcie działań prowadzących do ustanowienia Programu EMTN oraz emisji euroobligacji

 • Nr 15/2021 29-04-2021

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody Zarządu na ustanowienie programu emisji średnioterminowych euroobligacji

 • Nr 14/2021 29-04-2021

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2021 roku wg segmentów działalności

 • Nr 13/2021 14-04-2021

  Zgoda UOKiK na utworzenie spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. wspólnie z PGNiG S.A. i ENERGA S.A.

 • Nr 12/2021 06-04-2021

  Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok

 • Nr 11/2021 06-04-2021

  Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2021 roku

 • Nr 10/2021 02-04-2021

  Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2020 roku wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ORLEN za 2020 rok

 • Nr 9/2021 25-03-2021

  Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter