Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje

Raporty bieżące

 • Nr 26/2022 20-06-2022

  Zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 25/2022 15-06-2022

  Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 24/2022 02-06-2022

  Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Grupą LOTOS S.A. oraz ustalenie parytetu wymiany akcji w związku z tym połączeniem

 • Nr 23/2022 02-06-2022

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN S.A. projektu planu połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 22/2022 25-05-2022

  Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A.

 • Nr 21/2022 25-05-2022

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję.

 • Nr 20/2022 25-05-2022

  Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

 • Nr 19/2022 25-05-2022

  Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 25 maja 2022 roku

 • Nr 18/2022 19-05-2022

  Zmiana propozycji daty dnia dywidendy dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2021 rok

 • Nr 17/2022 17-05-2022

  Umowa na budowę nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • Nr 16/2022 17-05-2022

  Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących budowy nowej jednostki Wytwórni Tlenu i Azotu III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • Nr 15/2022 28-04-2022

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności

 • Nr 14/2022 20-04-2022

  Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 25 maja 2022 roku

 • Nr 13/2022 20-04-2022

  Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 25.05.2022 roku

 • Nr 12/2022 30-03-2022

  Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2021 rok

 • Nr 11/2022 16-03-2022

  Pozytywna warunkowa decyzja UOKiK w sprawie koncentracji między PKN ORLEN S.A. oraz PGNiG S.A.

 • Nr 10/2022 11-03-2022

  Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok

 • Nr 9/2022 01-03-2022

  Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2021 roku wykazane w sprawozdaniach finansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej ORLEN za 2021 rok

 • Nr 8/2022 01-03-2022

  Umowy na budowę kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu drugiej generacji w zakładzie produkcyjnym ORLEN Południe

 • Nr 7/2022 15-02-2022

  Pan Piotr Sabat został powołany do składu Zarządu PKN ORLEN S.A.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter