Menedżerowie wobec wyzwań transformacji cyfrowej

Wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad 4000 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej z Polski i ze świata.
 

Badanie zostało przeprowadzone przez Accenture w latach 2020-2021 wśród ponad 4000 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej w Polsce i na świecie. Stanowi ono uzupełnienie obserwacji opisanych w niniejszych Raporcie i potwierdza, że zarządzający przedsiębiorstwami sięgają po narzędzia cyfrowe w celu realizacji celów z zakresu zrównoważonego biznesu.

Zobacz również

Digitalizacja

Modele biznesowe