Program Czuwamy! Pamiętamy!

Program „Czuwamy! Pamiętamy!” daje mieszkańcom małych ojczyzn możliwość ochrony miejsc pamięci, które zostały pozostawione bez śladu upamiętnienia bądź wymagają rewitalizacji. Podjęte przez lokalne społeczności działania są realną lekcją historii i patriotyzmu. Organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą ubiegać się o dofinansowanie rewitalizacji Miejsc Pamięci w swoim lokalnym otoczeniu. O wsparcie mogą wnioskować także instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie. Więcej informacji na stronie Fundacja ORLEN.