Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

W kwietniu 2018 roku ORLEN podpisał deklarację „Partnerstwa na rzecz dostępności” – zobowiązanie do współpracy w realizowanym przez rząd Programie Dostępność Plus. Podpisanie porozumienia to potwierdzenie, że w każdym aspekcie funkcjonowania ORLEN będzie kierował się ideą dostępności i równego traktowania, a także dąży do wyrównywania szans nie tylko w swojej firmie, ale również w otoczeniu, na które ma wpływ i które może kreować.

ORLEN realizuje część działań Programu Dostępność Plus z powodzeniem od kilku lat, inne są na etapie wdrażania. Jak ważne dla Koncernu są zagadnienia zniesienia wszelkiego rodzaju barier niech świadczy fakt, że na stacjach paliw wydzielone są specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu można w sposób spokojny pozostawić samochód i skorzystać w usług oferowanych w budynku stacji.

Perony paliwowe oznakowane są specjalnymi znakami informującymi o możliwości przywołania obsługi klaksonem – specjalne ułatwienie dedykowane niepełnosprawnym, którzy nie mają możliwości opuścić pojazdu, a potrzebują pomocy przy tankowaniu lub innej czynności. W godzinach największego ruchu, na zdecydowanej większości stacji paliw zapewniona jest obsługa świadczona przez doświadczonych podjazdowych. Ich rolą jest prawidłowy dobór paliwa, pomoc przy umyciu szyb, napełnieniu płynu do spryskiwaczy, poinformowaniu o aktualnych promocjach. Osoby te znakomicie sprawdzają się również w świadczeniu pomocy osobom niepełnosprawnym.

Koncern intensywnie modernizuje sieć stacji, by jeszcze w większym stopniu wyjść naprzeciw potrzebom osób z różnymi dysfunkcjami. Wejście na stacje paliw są specjalnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych - bez schodów, specjalnie wyprofilowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, tak by bez jakichkolwiek przeszkód mogły wejść lub wjechać do budynku stacji. Jedna z kas, umiejscowiona najbliżej wejścia do budynku Stacji ma specjalnie obniżony blat kasowy dedykowany do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Dodatkowo przejścia pomiędzy regałami sklepowymi dostosowane są do swobodnego manewrowania osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub o kulach. Stacje ORLEN posiadają specjalnie dedykowane toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone w alarmowy system przywoławczy jak i specjalne relingi ułatwiające skorzystanie z toalety.