Wolontariat pracowniczy

Pracownicy Grupy ORLEN aktywnie angażują się w różne społeczne inicjatywy wolontariatu pracowniczego. Tradycja wolontariatu pracowniczego w Grupie ORLEN pokazuje, że zainteresowanie działalnością prospołeczną ciągle rośnie. Pracownicy mogą zgłaszać oddolne inicjatywy wolontariackie i korzystać ze wsparcia finansowego Fundacji ORLEN przy ich realizacji. Pracownikom biorącym udział w wolontariacie przysługuje dzień wolny z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.