Zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19

ORLEN wraz z Fundacją ORLEN aktywnie udzielał wsparcia rzeczowego oraz finansowego celu zwalczania epidemii COVID-19. Pomoc kierowana była w szczególności do służb medycznych, szpitali oraz służb mundurowych, odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób, a także do personelu oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. W przypadku klientów stacji paliw ORLEN dużym ułatwieniem była możliwość dokonywania płatności za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze bez konieczności podchodzenia do kasy.

Szybka reakcja ORLEN na sytuację kryzysową wywołaną przez pandemię została doceniona przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC) – Koncern zwyciężył w konkursie European RC Awards w kategorii „Ulepszanie i przekształcanie linii produkcyjnych”, w którym oceniane były takie inicjatywy, jak utrzymanie produkcji przez cały kryzys, przyspieszenie produkcji lub zmiana linii produkcyjnych w celu zaspokojenia rosnącego popytu na produkty o znaczeniu krytycznym itp. W 2020 roku nagrody European RC Awards zostały przyznane za inspirujące i skuteczne inicjatywy, które oferują realizatorzy programu Responsible Care w całej Europie jako wsparcie w czasie kryzysu. W ocenie działań podmiotów pod uwagę brane były m.in. inicjatywy, które mają na celu ochronę pracowników i zdrowia publicznego, utrzymanie krytycznych łańcuchów wartości oraz wspieranie społeczności odpowiednimi rozwiązaniami, produktami / procesami, darowiznami itp.